Show simple item record

dc.contributor.advisorTurgut Öz
dc.contributor.authorGönültaş, Ragıp
dc.date.accessioned2014-08-21T07:22:41Z
dc.date.available2014-08-21T07:22:41Z
dc.date.issued2009-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/572
dc.description.abstractBu çalışmanın konusu ?Kefilin Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Def'iler? dir. Çalışma giriş ve sonuç bölümleri haricinde üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmada ikinci ana başlık altında genel olarak kefalet sözleşmesi ile birlikte kefilin alacaklıya karşı ileri sürebileceği asıl borç ilişkisinden kaynaklanan def'iler incelenecektir. Kefilin alacaklıya karşı ileri sürebileceği asıl borç ilişkisinden kaynaklanan def'iler; dar anlamda def'iler ve itirazlar olarak iki bölüm halinde incelenecektir. Üçüncü ana başlık altında kefilin kefalet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklıya karşı ileri sürebileceği def'iler incelenecektir. Bu bölüm dar anlamda def'iler ve itirazlar olarak iki kısım halinde ele alınacaktır. Dördüncü ana başlık altında kefilin ve borçlunun sahip oldukları def'ileri ileri sürmemelerinin sonuçları ile kefilin ileri süremeyeceği asıl borçluya ait def'iler incelenecektir.tr_TR
dc.description.abstractThe subiect of this study is ?Incidental Pleas that Surety may claim from a Creditor? This study is compesed of 3 chapters except the introduction and condusion parts main heading. In this study under the second the suretyship contract and indicidental pleas derived from main debt relationship that a surety may claim from a creditor will be examined. Incidental pleas derived from main debt relationship that surety may claim from a creditor will be examined in two chapters as incidental pleas in a limited sense and the other incidental pleas. Under the third main heading indicental pleas that may be claimed to the creditor which may arise from the suretyship contract of the suarty. This chapter will be handled as incidental pleas in a limited sense and other incidental pleas. Under the forth head title , the results of not claiming the incidental pleas that the surety and debtor have and incidental pleas, belonging to the main debtor, which the surety cannot claim will be examined.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectKefiltr_TR
dc.subjectKefalet sözleşmesitr_TR
dc.subjectDef'itr_TR
dc.subjectLawtr_TR
dc.subjectSuretytr_TR
dc.subjectSuretyshiptr_TR
dc.subjectIncidental Pleastr_TR
dc.titleKefilin alacaklıya karşı ileri sürebileceği Def'ilertr_TR
dc.title
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record