Show simple item record

The connection between freud?s character units (id, ego, superego) and the effects of advertisement messages on viewer: A study of advertisements Magnum, kalbim benecol and lösev

dc.contributor.advisorRengin Küçükerdoğan
dc.contributor.authorOktuğ, Zeynep
dc.date.accessioned2014-08-21T07:28:09Z
dc.date.available2014-08-21T07:28:09Z
dc.date.issued2007-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/573
dc.description.abstractBu çalısmanın konusu, televizyon reklamlarının izleyici üzerinde etkili olmasına yönelik arastırmalarda ruhbilimin kullanılmasına örnek olusturmak, ruhbilim ve reklam olgularına çalısma içerisinde kurulan baglantılar aracılıgıyla farklı bir bakıs açısı getirmektir. Çalısmanın hedefi, Freud'un yapısal kisilik kuramında yer alan kisilik birimlerinin -id,ego ve süperego- seçilen üç reklamda hangi biçimde ve ne amaçla yer aldıgını arastırmak, Freud'un kisilik birimlerinden yola çıkarak günümüzde reklam olgusunun kisilik özelliklerini, satın alma davranısı üzerinde etkili olacak biçimde kullandıgını ortaya koymaktır. Çalısmanın birinci bölümünde, Freud'un yapısal kisilik kuramı açıklanmıs, ikinci bölümde etkili iletisim aracı olarak reklamın islevi ele alınmıstır. Üçüncü Bölümde seçilen üç reklamdaki filmsel olgular çözümlenmistir. Dördüncü bölümde ise, kuramsal bölümde ve çözümleme bölümünde ortaya konulan baglantıları desteklemek amacıyla yapılmıs olan sormacanın açıklaması ve degerlendirmesi yapılmıstır. Çalısmanın sonunda, televizyon reklamlarının Freud'un kisilik birimlerine seslenecek biçimde hazırlandıklarında, izleyicinin satın alma davranısı üzerinde etkili olabilecekleri sonucuna varılmıstır.tr_TR
dc.description.abstractThis study deals with, the forming of an example of using psychology in research of the influence of the television-advertisement on viewers and to bring a different viewpoint to advertisement and psychology, by making connections between them. The target of the study is, to explore the reason of why the Freud?s character units ?id, ego, superego- and how they appear in three advertisements which are studied, and to explore that the advertisements use character properties of consumers in order to influence the purchase behaviour by investigating Freud?s character units thoroughly. In the first part of study, Freud?s character units and in second part the function of advertisements as means of effective communication are explained. In the third part of study, film facts of advertisements are analized. In fourth part, a poll, which is made for supporting the preceding parts, is explained and evaluated. At the end of the study, it is come to a conculusion, that if the advartisements on television are prepared to have effect on Freud?s character units, they can influence the purchasing behaviour of the viewers.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectİletişim Bilimleritr_TR
dc.subjectetkili iletişimtr_TR
dc.subjectFreud'un yapısal kişilik kuramıtr_TR
dc.subjecttüketici davranışlarıtr_TR
dc.subjectreklamlardaki filmsel olgunun çözümlenmesitr_TR
dc.subjectid-ego-süperegotr_TR
dc.subjectCommunication Sciencestr_TR
dc.subjecteffective communicationtr_TR
dc.subjectFreud's structuralist character theorytr_TR
dc.subjectconsumer behaviourtr_TR
dc.subjectanalizing the film facts of advertisementstr_TR
dc.subjectid-ego-superegotr_TR
dc.titleFreud'un kişilik birimleri (id-ego-süperego) ile reklam iletisinin izleyici üstünde yarattığı etkiler arasındaki baglantı : Magnum, kalbim benecol ve lösev reklamları üzerine bir araştırmatr_TR
dc.titleThe connection between freud?s character units (id, ego, superego) and the effects of advertisement messages on viewer: A study of advertisements Magnum, kalbim benecol and lösev
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record