Show simple item record

dc.contributor.authorÇetiner, Emine Müge
dc.contributor.authorSever, Emine
dc.date.accessioned2019-12-06T07:26:53Z
dc.date.available2019-12-06T07:26:53Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.issn1301-0603
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5741
dc.description.abstractBu araştırma Dünya ve Türkiye ekonomisinin geçmiş, bugün ve geleceğini kronolojik bir süreç içerisinde inceleyerek, temel ekonomik göstergeler açısından geleceğe yönelik tahminlerin tanıtıldığı bir çalışma olması amacını gütmektedir. Araştırma altı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından, dünya ekonomisinin tarihsel süreci dört grup altında incelenmiştir. Sonraki bölümde, dünya ve Türkiye’deki güncel ekonomik göstergelere yer verilmiş olup devamında dünya ekonomisine yön veren güncel konular ayrı ayrı gruplar halinde ele alınmıştır. Beşinci bölümde dünya ekonomisi perspektifinde kısa ve uzun vadeli makroekonomik tahminler irdelenmiş ve sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapılmıştır.
dc.description.abstractThis research world and the history of Turkey's economy, in a chronological process of examining the present and future, is pursuing its goal to be a key economic indicators of future predictions in terms of introducing work. The research consists of six chapters. Following the introduction, the historical process of the world economy has been studied under four groups. The next section, current issues shaping the world economy in the world, and given the current economic indicators is continuing in Turkey were discussed as separate groups. In the fifth chapter, short and long-term macroeconomic forecasts in the perspective of world economy were examined and a general evaluation was made in the conclusion section.
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDünya ve Türkiye Ekonomisi
dc.subjectGüncel Ekonomik Göstergeler
dc.subjectMakroekonomik Tahminler
dc.subjectTurkey and the World Economy
dc.subjectCurrent Economic Indicators
dc.subjectMacroeconomic Forecasts
dc.titleDünya ekonomisi ve Türkiye’nin yeri: Tarihsel süreç, ekonomik göstergeler ve geleceğe yönelik tahminler
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID2855tr_TR
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisitr_TR
local.journal.startpage333tr_TR
local.journal.endpage347tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States