Show simple item record

dc.contributor.authorÇetiner, Emine Müge
dc.contributor.authorÇilingirtürk, Ahmet Mete
dc.date.accessioned2019-12-06T12:15:39Z
dc.date.available2019-12-06T12:15:39Z
dc.date.issued2019-07
dc.identifier27tr_TR
dc.identifier.issn1305-5577
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5747
dc.description.abstractFinansal okuryazarlık, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan finansal araçlar ve karar verme sistemlerinin kullanımı ile kişilerin rasyonel seçimlerde bulunabilmesini olanaklı kılan bilgiyi göstermektedir. Rasyonel tüketici veya yatırımcı varsayımının en önemli parçası olan bilginin tam ve eşit dağılmış olması gerekmektedir. Ancak günümüz çalışmaları rasyonel olmayan davranışsal finans modellerine yoğunlaşmaktadır. Hanehalkının sürdürülebilir hanehalkı ekonomi yönetimi için finansal okuryazarlığın arttırılması önemlidir. Toplumun her kesimini etkisi altına alan internet tabanlı sosyal medya ve yazılım uygulamaları ile finansal okuryazarlığın arttırılması mümkündür. Bu çalışmanın bulgularına göre sosyal ağlar bu konuda eğitim vermek için uygun bir araçtır. Ancak bu eğitimin sonuçları, bireylerin finansal ve ekonomik tutumlarına bağlı olarak değişmektedir.
dc.description.abstractFinancial literacy demonstrates the ability to make use of rational choices with the use of financial instruments and decision-making systems that are frequently encountered in everyday life. The most important part of the rational consumer or investor assumption is that the information must be fully and evenly distributed. However, today’s researches focuse on non-rational behavioral finance models. Increasing financial literacy is important for sustainable household economic management. It is possible to increase the financial literacy with the internet-based social media and applications which affect every part of the society. According to the findings, social networks are a suitable tool for giving education on this subject. However, these results can be attributed to the financial and economic attitudes of the individuals.
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectFinansal Okuryazarlık
dc.subjectFinansal ve Ekonomik Tutum Ölçeği
dc.subjectEkonomik Birey Tipolojileri
dc.subjectSosyal Ağ
dc.subjectFinancial Literacy
dc.subjectFinance and Economical Attributes Scale
dc.subjectEconomic Human Types
dc.subjectSocial Networks and Media
dc.titleSosyal ağların finansal okuryazarlık üzerine etkisi
dc.title.alternativeThe Effect of Social Networks on Financial Literacy
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID2855tr_TR
dc.relation.journalSosyoekonomitr_TR
local.journal.issue41tr_TR
local.journal.startpage41tr_TR
local.journal.endpage56tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States