Publication:
Uluslararası denizyolu taşımacılığının Türkiye dış ticaretine etkisinin analizi Ve diğer taşıma modlarıyla rekabeti

No Thumbnail Available
Date
2019-11
Authors
Çalışkan, Nurten
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Çalışmada Türkiye, Almanya ve ispanya'ya ait her bir ülke için ihracat ve ithalat verilerinden elde edilen cari işlemler dengesi, limanlarda gerçekleşen elleçleme miktarları, dış ticaretin gerçekleşmesi için kaçınılmaz olarak kullanılan döviz kuru, tüm teknolojik gelişmelere rağmen halen emek yoğun bir sektör olan denizyolu taşımacılığı için üç ülkeye ait iş gücü verileri, ekonomi üzerinde önemli etkileri bulunan enflasyon oranları ve son olarak ekonomik büyümenin ay bazında incelenmesine olanak veren sanayi üretim endeksi verileri; panel ülkeleri arasındaki meydana gelebilecek beklenmedik şokların dış ticaret ilişkileri üzerinde ne derece etkili olabileceği ve uzun dönemde bu ülkelerin beklenmedik şoklara karşılık ulaştırma politikası düzenlemelerinin öneminin ortaya konulması amaçlamaktadır.

Description
Keywords
Citation