Show simple item record

Lawsvit against the order of payment in Public Law Enforceent

dc.contributor.advisorGülsen Güneş
dc.contributor.authorİhtiyar, Önder
dc.date.accessioned2014-08-22T13:21:12Z
dc.date.available2014-08-22T13:21:12Z
dc.date.issued2011-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/607
dc.description.abstractBu tezde ödeme emrinin tebliği, idari işlem niteliği, ödeme emrine karşı açılan davalarda yetki, şekil, sebep, konu, amaç öğeleri bakımından hukuka aykırılıklar, ödeme emrine karşı açılan davalarda dava açma süresi, itiraz mercii ve kararlara karşı kanun yolları ile davanın kaybedilmesi halinde ortaya çıkabilecek hususlar yargı kararları ve bilimsel görüşler çerçevesinde değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn thıs thesis it's rated that notification of payment orde the nature of it's administrative process aviority shape cavsing the subject and purpose elements of noncomliance vith the law in lawsvits against the order of payment opening time trial appel avthority ways to appel against decisions and issves that would resut if the case lost in judicipe decisions and scientifik views.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectDava açma süresitr_TR
dc.subjectKamu Hukukutr_TR
dc.subjectÖdeme emritr_TR
dc.subjectİcra Hukukutr_TR
dc.subjectİtiraztr_TR
dc.subjectLawtr_TR
dc.subjectTender periodtr_TR
dc.subjectPublic Lawtr_TR
dc.subjectOrder of paymenttr_TR
dc.subjectEnforcement Lawtr_TR
dc.subjectObjectiontr_TR
dc.titleKamu İcra Hukukunda ödeme emrine karşı davatr_TR
dc.titleLawsvit against the order of payment in Public Law Enforceent
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record