Show simple item record

dc.contributor.authorYesevi, Çağla Gül
dc.date.accessioned2020-02-14T14:30:18Z
dc.date.available2020-02-14T14:30:18Z
dc.date.issued2019-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6229
dc.description.abstractÇalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin bugünkü kimlik tanımlamalarını anlamaya yardımcı olacak çok disiplinli bir araştırmadır. Bu göç eden ailelerden biri Hoca Ahmet Yesevi’nin soyundan gelen Yesevi ailesidir. Göçmenlerin Türkistan coğrafyasından –bugünkü Orta Asya’dan - Afganistan’a, oradan 1950’li yıllarda Türkiye, Arabistan ve ABD’ye göç eden ailelerin, farklı coğrafyalarda yerleşim neticesinde ve farklı nesillere göre kimlik oluşumlarında, kimlik tanımlamalarında değişim olup olmadığının, kültürlerini koruyup korumadıkları sorularının cevaplandırılmasını hedeflemektedir. Çalışma, bu göçü gerçekleştirenler ve onların çocuklarıyla kısa anket çalışması yanında, derinlemesine mülakatları içermektedir. Ailenin, göç esnasında yaşadıkları, geçimlerini nasıl sağladıkları, bu farklı ülkelerde nasıl yaşadıkları, dillerini, adetlerini, kültürlerini nasıl korudukları konu edilmiştir. Kültür ögeleri olan dil ve adetlerin nasıl korunduğu ve nedenleri ortaya konacaktır. Çalışma kapsamında Türkiye, Arabistan ve ABD’de yaşayanlarla iletişime geçilmekte ve çalışma farklı nesiller ve farklı coğrafyalarda yerleşen aile bireylerinin konuya bakış açıları yönünden analiz edilmektedir. Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şeydir. Toplumların ortak inanç ve adetlerini içerir. Bu çalışma kapsamında, bayramlar, aile hayatı, evlilik, dil, giyim, ölüm, yaşlılar, müzik, yemekler, ev döşemesi, kullanılan eşyalar, kullanılan süs eşyaları, yapılan toplantılar, aile ilişkileri ile ilgili sorular sorulmuş ve analizler yapılmıştır. Kültür ögeleri masallar ve göç hikâyeleri ile öğretilmiştir. Çalışmada sosyal inşacılık teorisi kullanılmıştır.
dc.description.abstractOral history methods have been used in this study. The study has been dealing with migration from Turkestan in 1930’s. It has been multidisciplinary project focusing on migration, culture, roots and identity issues; the main aim of the research has been to understand identity definitions of these migrants and their families. It includes short questionnaire and in depth interview. It deals with migration, identity, culture. One of the migrating families Yesevi family, being the family of Hoca Ahmed Yesevi. Research also investigates how they make their living, how they live in different countries, how they preserve their language and their culture. In order to analyze cultural differences among people living in the US, Saudi Arabia and Turkey, in-depth interviews have been realized. Culture could be defined as the characteristics and knowledge of a particular group of people, encompassing language, religion, cuisine, social habits, music and arts. Moreover, culture could be defined as cognitive constructs and understanding that are learned by socialization. This study requires questions related to culture, language, ceremonies, meetings, family relations, marriages, customs related to death and birth. Moreover, ethnographic observations were also contributed to the analyses. These people have taught their culture, language to their children, they have constructed their identity through stories, discourses related to migration. Social construction of identity will be evaluated. Social constructivism will be used to evaluate discourses on "we and others".
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTürkistan
dc.subjectGöç
dc.subjectKimlik
dc.subjectKültür
dc.subjectYesevilik
dc.subjectTurkestan
dc.subjectMigration
dc.subjectIdentity
dc.subjectCulture
dc.subjectHoca Ahmed Yasawy
dc.titleTürkistan’dan Göç ve Köklerle Bağ Kurmak
dc.title.alternativeMigration from Turkestan and Connecting to Roots
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID140841tr_TR
dc.relation.journal4. International Research Congress on Social Sciencestr_TR
local.journal.startpage317tr_TR
local.journal.endpage325tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States