Yayın:
S4 ve GL modal mantıklarının modelleri üzerine

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2012-06
Yazarlar
Ateş, İlayda
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalıth
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu tezde, S4 ve GL modal mantıklarının sonlu Henkin ve filtreleme yöntemiyle elde edilen modellerinin izomorf olduğu ispatlanmıştır. Bu amaçla S4 ve GL modal mantıklarının modal tamlığından ve kanonik modellerinden yararlanılmıştır
We prove in this thesis that the models for the modal logics S4 and GL obtained by the finite Henkin method are isomorphic to the ones obtained by the filtration. For that purpose, we use the completeness and canonical models.
Açıklama
Anahtar kelimeler
matematik, mathematics
Alıntı