Show simple item record

dc.contributor.advisorEker, Halime
dc.contributor.authorÇalıkoğlu, Umur
dc.date.accessioned2021-11-18T12:34:50Z
dc.date.available2021-11-18T12:34:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6405
dc.description.abstractSessizlik bütün örgütleri önem vermesi gereken bir konudur. Örgütlerin tamamı sessizliğini kırdığı zaman gelişmesi için yaratıcı fikirler ortaya çıkaracaktır. Bazı yöneticiler sessiz kalınmadığında kargaşa çıkacağını düşünmekte ve sessizliği huzur olarak görmektedir. Yöneticilerin bazıları da sessizliği sağlamak amacıyla güç uygulayabilmektedir. Bahsi geçen güç karşısında çalışanlar sinerek içine kapanır ve fikirlerini söylemeye çekinmektedir. Böyle durumlarda örgütlerde dedikodu artar ve örgüt bu durumdan zarar görür. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları ile yaratıcı düşünme eğilimleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi ve bu iki kavram arasında anlamlı bir ilişkinin bulunması halinde tespit edilen bu ilişkinin açıklanması ve yorumlanmasıdır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Örgütsel Sessizlik Ölçeği, Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda okul ortamından kaynaklı örgütsel sessizlik arttıkça, yaratıcı düşünme eğilimlerinin azalma gösterdiği söylenebilir. Ayrıca duygusal sebepli örgütsel sessizlik arttıkça öz disipline yönelik yaratıcı düşünme eğilimlerinde azalma görüldüğü bulunmuştur. Sessizliğin kaynağına yönelik örgütsel sessizlik arttıkça merakla ilgili yaratıcı düşünme eğilimlerinde azalma görülmektedir. Yönetici kaynaklı örgütsel sessizlik arttıkça, yaratıcı düşünme eğilimlerinin de artış gösterdiği söylenebilir. Bunların yanı sıra izole olmaktan kaynaklı örgütsel sessizlik arttıkça öz disipline yönelik yaratıcı düşünme eğilimlerinde azalma görüldüğü söylenebilir.v
dc.description.abstractSilence is an issue that all organizations must attach importance to. When all organizations break their silence, they will come up with creative ideas for development. Some managers think that if they don't keep silence, there will be chaos and they see silence as peace. And some of the managers may use force to ensure silence. In the face of the aforementioned power, the employees become intimidated and withdrawn and are afraid to express their opinions. In such situations gossiping in the organizations increases and the organization suffer from this. The aim of this study is determining whether there is a relationship between teachers organizational silence perceptions and their creative thinking tendencies, and also explainining and interpreting the relationship if there is a meaningful connection between these two concepts. Marmara Creative Thinking Dispositions Scale, Organizastional Silence Scale and Demographic Information Form were used as measurement instrument. It can be debated as a result of the research that when organizational silence from school environment increases, creative thinking tendencies decreases. In addition, it was found that when organizational silence due to emotional reasons increases, creative thinking tendencies towards self-discipline decreases. As the organizational silence oriented at the source of silence increases, creative thinking tendencies related to curiosity decrease. And as manager based organizational silence increases, it can be debated that creative thinking tendencies related to curiosity increase. In addition, it can be said that as the organizational silence due to isolation increases, creative thinking tendencies towards self-discipline decrease.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretim
dc.subjectEducation and Training
dc.titleÖğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları ve yaratıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişki
dc.title.alternativeThe relationship between the teachers' organizational silence perception and creative thinking dispositions
dc.typemasterThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record