Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetiner, Emine Müge
dc.contributor.authorTaşdelen, Selvihan
dc.date.accessioned2021-11-22T14:05:48Z
dc.date.available2021-11-22T14:05:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6523
dc.description.abstract2008 küresel finansal krizi, 1929 Büyük Bunalımından bu yana yaşanan en büyük ekonomik kriz olarak kabul edilmektedir. Amerika'da başlayan ve küresel olarak tüm dünyayı etkisi altına alan 2008 finansal krizi, tüm ülkeleri ve sektörleri etkilediği gibi demir çelik sektörünü de etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda, sunulan çalışmanın konusu, 2008 küresel finansal krizinin, Türkiye, Japonya ve Çin demir çelik sektörleri üzerindeki etkisinin ekonomik olarak test edilmesidir. Hedef, küresel finansal krizden, demir çelik sektöründe hangi ülkenin ne düzeyde etkilendiğini araştırmaktır. Çalışma, ülkeler bazında demir çelik sektörünün teorik olarak incelenmesi ve küresel finansal krizin etkilerinin belirlenmesi için yapılmıştır. Metodolojik olarak da, ülkelerin demir çelik tüketimleri, ihracatları, ithalatları ve gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) verileri ele alınarak krizin etkilerinin ortaya konulması amacıyla, kriz öncesi ve sonrası değişkenler için kukla değişkeni kullanılarak, 1990-2019 yılları arası için otoregressif hareketli ortalamalar modeli (ARIMA) uygulanarak ekonometrik bir analiz yapılmıştır. Analiz bulgularına göre, vaka ülkelerdeki demir çelik sektörünün 2008 krizinden etkilendiği gözlemlenmiştir.
dc.description.abstractThe 2008 financial crisis is considered the biggest economic crisis since the 1929 Great Depression. It is observed that the 2008 financial crisis that started in the USA and affected the whole world globally affected not only the countries and all sectors but also the iron and steel sector. In this context, the subject of the present study, the 2008 global financial crisis, Turkey, Japan and the testing of the economic impact on China's iron and steel industries. The aim is to investigate which country is affected by the global financial crisis in which level and to what extent. The research was carried out on theoretical analysis of the iron and steel industry on the basis of countries and the effects of the global financial crisis. Methodologically, the autoregressive moving averages model (ARIMA) for 1990-2019, using the dummy variable for the variables before and after the crisis, in order to reveal the effects of the crisis by considering the iron and steel consumption, exports, imports and Gross Domestic Product (GDP) data of the countries. An econometric analysis was made using. According to the analysis findings, it was observed that the iron and steel industry in the case countries was affected by the crisis.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİşletme
dc.subjectDemir çelik sektörü
dc.subjectFinansal analiz
dc.subjectFinansal kriz
dc.subjectBusiness Administration
dc.subjectIron steel sector
dc.title2008 küresel finansal krizinin Türkiye, Japonya ve Çin'de demir çelik sektörüne etkileri üzerine ekonometrik bir uygulama
dc.title.alternativeAn econometric analysis on the effect of 2008 global financial crisis on iron and steel industry in Turkey, Japan and China
dc.typedoctoralThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record