Show simple item record

dc.contributor.advisorGündoğdu, Fatih
dc.contributor.authorVurucu, Çıdam Nur
dc.date.accessioned2021-11-23T14:46:45Z
dc.date.available2021-11-23T14:46:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6564
dc.description.abstract4721 sayılı Türk Medeni Kanunu evliliğin genel hükümlerine ilişkin 194. maddesinde evlilik birliğinin korunması adına aile konutunu konu alan belirli hukuki işlemlerin geçerliliğini konut üzerinde hak sahibi olmayan eşin rızasına tabi kılmaktadır. Ayrıca kanun koyucu evliliğin genel hükümleri ile sınırlı olmamak üzere mal rejimlerinin tasfiyesine ve mirasın paylaşılmasına ilişkin düzenlemelerde de aile konutuna yer vermektedir. Bu tezde Türk Medeni Kanunu'nda aile konutunu konu alan hukuki işlemler ve söz konusu hukuki işlemlerin sınırları öğretideki görüşler ve Yargıtay içtihatları bağlamında incelenmiştir. İlk bölümde aile konutu kavramı ve konutun aile konutu niteliğinin ne zaman başlayacağı ve sona ereceği açıklanmıştır. İkinci bölümde hak sahibi eşe getirilen sınırlamanın hukuki niteliği, hak sahibi olmayan eşin rızasının alınması gereken işlemler ile rıza alınmamasının sonuçları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde aile konutuna ilişkin mal rejimleri ve miras hukukunda yer alan düzenlemeler incelenmiştir. Son bölümde ise, aile konutu şerhinin konulması, terkini, şerhin hukuki niteliği ve özellikle şerhin etki alanı üzerinde durulmuştur.
dc.description.abstractIn order to preserve the marital unity, general provisions of marriage regarding Article 194 of Turkish Civil Code numbered 4721, requires the consent of the spouse who is not entitled to the house in order to validate certain legal transactions on matrimonial home. In addition, including but not limited to general provisions of marriage, the legislator also includes matrimonial home in the regulations regarding the division of matrimonial property and the portion of the inheritance. In this thesis, the legal transactions regarding the matrimonial home in the Turkish Civil Code and the limits of the mentioned legal transactions are examined in the context with the views in the doctrine and the Supreme Court practices. In the first section, matrimonial home term and when the home will gain and loose the qualification of matrimonial home is explained. In the second section, the legal nature of the restriction imposed on the rightful spouse, the transactions requiring the consent of the unqualified spouse and the consequences of not getting the consent are discussed. In the third section, property regimes regarding matrimonial home and regulations in inheritance law are examined. In the last section, the placement of the matrimonial home annotation, its cancellation, the legal nature of the annotation and especially the impact area of the annotation, are dwelled on.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHukuk
dc.subjectLaw
dc.titleTürk Medeni Kanunu'nda aile konutu üzerindeki hukukiişlemler ve sınırları
dc.title.alternativeLegal transactions and limits on matrimonial home in the circle of Turkish Civil Code
dc.typemasterThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record