Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Muharrem
dc.contributor.authorCengiz, Süheyla
dc.date.accessioned2021-11-24T07:14:33Z
dc.date.available2021-11-24T07:14:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6582
dc.description.abstractHalk kültürü, geçmişten günümüze uzanan tüm gelenek ve göreneklerimizi kapsayan unsurlardır. Bu unsurlar halkın inanış ve yaşayış biçimlerinin toplamıdır. Halk mimarisi, halk hukuku, halk inanışları, geçiş dönemleri, halk edebiyatı metinleri, giyim-kuşam, mutfak kültürü, halk müziği, halk oyunları vs. halk bilimi unsurlarını oluşturmaktadır. Halk bilimi unsurları içine girdikleri romanı, filmi, tiyatroyu vs. zenginleştirerek halkın bu eserlere olan ilgisini arttırmaktadır. insan kendinden olan kendisine benzeyeni izlemeyi, okumayı daha çok sever. Kendisinden izler bulmak, eserle gerçeklik arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır. İhsan Oktay Anar, romanlarında kurduğu hayalî dünyayı halk bilimi unsurları sayesinde gerçek dünyaya yaklaştırmaktadır. Dil olarak farklı olması, romanlarında felsefe unsurlarını barındırmasıyla Anar'ın romanları benzeri olmayan eserler içine girmektedir. Bu araştırmamızda İhsan Oktay Anar'ın romanlarında halk bilimi unsurlarını inceledik ve birçok ögeye rastladık. Bu unsurlar sıralanırken Erman Artun ve Sedat Veyis'in konu kadrosunu kullandık. Anahtar Kelimeler: İhsan Oktay Anar, Halk Bilimi, Halk Edebiyatı, Roman
dc.description.abstractFolk culture is the elements that cover all our traditions and customs from the past to the present. These elements are the sum of the beliefs and lifestyles of the people. Folk architecture, folk law, folk beliefs, transition periods, folk literature texts, clothing, culinary culture, folk music,folk dances, etc., constitute the elements of folklore. Elements of folklore include the novel, film, theater, etc. Folklore elements increase the public's interest in these works by enriching the novel, film, theater etc. People like to watch and read more like themselves. Finding traces of him makes it easier to connect the work with reality. Ihsan Oktay Anar brings the real world he created in his novels closer to the real world thanks to the elements of folklore. Being different in language and containing elements of philosophy in his novels, Anar's novels are among the unique works. In this research, we examined folklore elements in Ihsan Oktay Anar's novels and came across many elements. While listing these elements, we used the subject line of Erman Artun and Sedat Veyis. Keywords: Ihsan Oktay Anar, Folklore, Folk Literature, Novel
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHalk Bilimi (Folklor)
dc.subjectFolklore
dc.titleİhsan Oktay Anar'ın romanlarında halk bilimi unsurları
dc.title.alternativeFolklore elements in Ihsan Oktay Anar's novels
dc.typemasterThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record