Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzaydın, Özdem
dc.contributor.authorKarapazar, Meltem Deniz
dc.date.accessioned2021-11-24T09:45:49Z
dc.date.available2021-11-24T09:45:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6606
dc.description.abstractCeza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Elkoyma isimli tez çalışmamızda ceza muhakemesi açısından çok önemli bulduğumuz iki koruma tedbiri, birbirleri arasındaki bağ da göz önüne alınarak çalışmaya esas alınmıştır. Çalışma sırasında kanunlardan, yönetmeliklerden ve yargı kararları ile doktrinden yararlanılmıştır. Çalışmada öncelikle Arama ve Elkoyma hakkında açıklamalarda bulunulmuş, arama ve elkoymaya hakim olan ilkeler açıklanmıştır. Arama tedbiri adli arama ve önleme araması olarak ayrı ayrı açıklanmış, ardından da hukuka aykırı aramanın anlatımı yapılmıştır. Arama tedbirinin anlatımı sonrasında Elkoyma tedbiri açıklanmış, öncelikle genel olarak Elkoymadan bahsedilmiş, ardından Basit ve Özel Elkoyma türleri açıklanmıştır. Son olarak ise hukuka aykırı elkoyma ele alınmıştır. Çalışmamızdaki amaç, Arama ve Elkoyma tedbirlerini öncelikle kanunlar, daha sonra ise tartışmalı veya eksik görülen hususlar çerçevesinde ele alarak kusurlu veya eksik görülen hususlarda çözüm yolu üretilmesi için katkıda bulunmaktır.
dc.description.abstractIn our thesis named Search and Seizure in Criminal Procedure Law, two protection measures that we find very important in terms of criminal procedure have been based on the study by considering the connection between each other. During the study, codes, regulations, judicial decisions and doctrine have been used. In the study, primarily, explanations about Search and Seizure have been made and the principles governing search and seizure have been explained. Search warrant, forensic search and prevention search have been explained separately and then unreasonable search has been explained. After the description of the search, the seizure has been explained. Firstly, seizure has been mentioned in general, then the simple and special seizure types have been explained. Finally, the unreasonable seizure has been explained. The purpose of our study is to explain the search and seizure measures firstly, within the content of the codes and then within the content of controversial or incomplete points, and to contribute to finding a solution for the issues that are found to be controversial or incomplete.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHuku
dc.subjectAdli arama
dc.subjectLaw
dc.subjectForensic search
dc.titleCeza Muhakemesi Hukukunda arama ve elkoyma
dc.title.alternativeSearch and seizure in Criminal Procedure Law
dc.typemasterThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record