Now showing items 1-10 of 10

  • A comparative study of deep learning techniques in concrete crack detection: Convolutional neural networks and logistic regression 

   Rasul, Azhi Yassin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı, 2021)
   İnşaat alanlarında zorlu durumlarla günlük olarak karşılaşılmaktadır. Bu zorlukları yönetmek için yeni teknik ve yöntemler ortaya çıkmakta ve geliştirilmektedir. Klasik Makine Öğrenmesi (MÖ) ve Derin Öğrenme (DÖ) yöntemlerinin ...
  • Analyzing the adoption of project management methodologies and tools in the Turkish non-governmental organizations(NGOS) working in Syria humanitarian response 

   Alkhater, Awaad (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021)
   Çeşitli araştırmalar, sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanan kalkınma ve insani yardım projelerinin somut olmayan sonuçlar, çok sayıda paydaş ve karmaşık ve riskli ortamlar gibi benzersiz özelliklere sahip olduğunu ...
  • Causes and effects of construction project delay 

   Raiq, Ameer Amer Raiq (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı, 2021)
   Bina inşaatı projesinde yaşanan gecikme, inşaat sektöründe en sık karşılaşılan sorunlardır ve bu sektörü olumsuz etkilemektedir. Genellikle bu soruna inşaat sektörü ile ilgili birçok faktör neden olmaktadır. Bu araştırma, ...
  • Comparative analysis of health and safety management implementations in construction projects based on industry standards applications: Case studies of Turkey and Afghanistan 

   Azhar, Masihullah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı, 2020)
   İnşaat sektöründe, sağlık ve güvenlik standartlarının ve yönetmeliklerinin geliştirilmesi, faaliyetlerin doğası ve geçmişte yaşanan yüksek olay ve ölüm oranları nedeniyle ortaya çıkan yüksek riskler sonucunda ortaya çıkan ...
  • Risk management practice in construction projects using fuzzy group TOPSIS approach – a case study 

   El Hilali, Anass (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı, 2021)
   Günümüzde inşaat projelerinin zamanlama ve kalite hedefleriyle birlikte finansman masraflarını karşılayamayacağı ve risk yönetimi sürecini uygulayamazsak daha kötü senaryolara yol açabileceği açıkça görülmüştür. Bu çalışma, ...
  • Termoform makinaları üreten bir firmada yalın altı sigma uygulaması 

   Ünal, Ayşe Seçgin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı, 2021)
   Günümüzde işletmelerin en önemli sorunlarından biri başarının sürdürülebilirliğidir. Birçok işletme kendisini kanıtlamasına rağmen kısa süre içerisinde pazardaki yerini kaybedebilmekte veya başarı oranı azalabilmektedir. ...
  • The effects of marketing brand communities on the customer satisfaction-loyalty: Lighting utilities brands in Jordan as case study 

   Ghanimeh, Ziad Abu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı, 2020)
   İnternet ve sayısal ağ kullanımı günümüzde oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır. İşbu, sayısal ağ platformlarında engelli olan çeşitli araçlar kullanarak markaları ve markaların ürünlerini değerlendirme gücüne sahip ...
  • The impact of human resource management on organizational performance 

   Hussain, Muhaddas (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Bilimleri Bilim Dalı, 2021)
   İnsan kaynakları yönetimi kurumsal performans ile İnsan Kaynakları uygulamaları arasında çok güçlü bir bağ kurmuştur. İnsan kaynakları yönetimi (İKY) genel itibariyle kurum hedeflerini gerçekleştirmek için tüm etkinlikleri, ...
  • The impact of total quality management in increasing customer satisfaction for banking sectors 

   Hussain, Mohsin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı, 2021)
   Bankacılık rekabeti artmaya devam ettikçe, banka hesaplarını elinde tutan topluluk hizmet kalitesinin artırılması beklemektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Bankacılık şirketlerinin Toplam Kalite Yönetimini kullanarak müşteri ...
  • The role of leadership in enhancing the TQM performance 

   Aburahmah, Razan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı, 2021)
   Kalite Yönetimi (TKY) 21. yüzyılda ulusal bir konu haline gelmiştir. Liderlik, TKY'nin başarılı ve etkili bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi için çok önemli bir faktördür. Kalite yönetim süreci, bir kuruluşun yaptığı ...