Show simple item record

dc.contributor.advisorTarhan, İbrahim Ethem
dc.contributor.authorAburahmah, Razan
dc.date.accessioned2021-11-24T13:28:33Z
dc.date.available2021-11-24T13:28:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6617
dc.description.abstractKalite Yönetimi (TKY) 21. yüzyılda ulusal bir konu haline gelmiştir. Liderlik, TKY'nin başarılı ve etkili bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi için çok önemli bir faktördür. Kalite yönetim süreci, bir kuruluşun yaptığı işinden ayrı bir faaliyet olarak düşünülemez. Aksine, bir kuruluşun işinin önemli bir parçası olarak sayılmaktadır. Ayrıca, etkili ve uygun liderlik olmadan kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir. Bu doğrultuda, bu konu üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, araştırmacıların TKY'deki liderliğin rolü ve performansı hakkındaki bakış açıları arasında bir farklılık görülmesine rağmen, bu çalışmada toplam kalite yönetimi unsurlarının uygulanmasında liderliğin rolünü ve bunun bir kuruluşun performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışma, (reform sport group) sanayi sektöründeki bir şirketler grubu olarak inceleyerek ve TKY unsurları ile organizasyonların performansı arasında bir etki ve ilişki olup olmadığını öğrenmek için yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmacı, nicel bir araştırma yöntemi kullanmıştır. Sonuçlar, TKY'nin müşteriye odaklanan unsurları, liderlik taahhüdü, sürekli giliştirme, yönetim ve idare sistemi, operasyonel prosedürler ve stratejik politikaların hepsinin organizasyonun performansı üzerinde olumlu ve önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, organizasyonun performansının artma derecesi veya düşüşler, belirli TKY değişkenleri tarafından ölçüldüğü görülmüştür. Bu nedenle, bir kuruluşun performansının başarısı, liderin TKY unsurlarını uygulamadaki başarısına bağlıdır. Dolayısıyla lider, TKY uygulaması hakkında ne kadar anlayış gösterse ve bilgiye sahipse, o kadar fayda elde edilebilecektir.
dc.description.abstractTotal Quality Management (TQM) has become a worldwide topic in the 21st century, and leadership is a very important factor for the successful implementation and maintenance of TQM. The quality management process can't be considered as an isolated activity from the rest of the organization's work, but rather an essential part of its business, and quality cannot be improved without effective and appropriate leadership, thus, this study examined the role of leadership in implementing the elements of total quality management and its impact on the organization's performance, even though there is a difference between researchers' point of view about the role and performance of leadership in TQM. This was done through conducting a case study within the industrial sector in turkey, and (reform sport group) was a case chosen to study it and knowing if there is an impact and correlation between the elements of TQM and organizations' performance. In this context, the researcher used a quantitative research method. The results were the elements of TQM which are focus on the customer, leadership commitment, continues improvement, management and administration system, operational procedures and strategic polices all have positive significant effect on organization' performance, and the degree to which the organization's performance increases or decreases is measured by certain TQM variables. Thus, the success of the organization's performance depends upon a leader's success in implementing TQM elements, so the more understanding the leader has about TQM implementation and commitment, the more benefits are gained.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEndüstri ve Endüstri Mühendisliği
dc.subjectLiderlik
dc.subjectOrganizasyon
dc.subjectPerformans
dc.subjectToplam kalite yönetimi
dc.subjectIndustrial and Industrial Engineering
dc.subjectLeadership
dc.subjectOrganization
dc.subjectPerformance
dc.subjectTotal quality management
dc.titleThe role of leadership in enhancing the TQM performance
dc.title.alternativeTKY'nin uygulamasında liderliğin rolü
dc.typemasterThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record