Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlkü, İlayda
dc.contributor.authorAlkhater, Awaad
dc.date.accessioned2021-11-24T13:54:45Z
dc.date.available2021-11-24T13:54:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6622
dc.description.abstractÇeşitli araştırmalar, sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanan kalkınma ve insani yardım projelerinin somut olmayan sonuçlar, çok sayıda paydaş ve karmaşık ve riskli ortamlar gibi benzersiz özelliklere sahip olduğunu bulmuştur. Sonuç olarak, geleneksel proje yönetim araçları ve metodolojileri insani yardım ve kalkınma projelerinde benimsenmek için uygun olmayabilir. Bu araştırma, nicel çalışmayı kullanarak Suriye insani yardım müdahalesinde çalışan STK'lar tarafından kullanılan proje yönetimi araçları ve metodolojilerinin benimsenmesini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bir anket tasarlandı ve bu anket STK'lardaki proje yöneticilerine dağıtıldı. 102 katılımcı ankete yanıt verdi. Aanket STK'ların genel bilgileri, benimsenen proje yönetimi metodolojileri ve araçları ve mantıksal çerçeve matrisinin benimsenme düzeyi şeklinde oluşturuldu. Daha sonra veriler bir MS Excel pivot tablosu aracılığıyla analiz edildi. Elde edilen sonuçlar, insani yardım projelerinin ve STK'ların benzersiz özelliklerini ve bu STK'larda farklı proje yönetimi metodolojileri ve araçlarının benimsenme düzeyini gösterdi. Ayrıca, PCM ve PMD Pro metodolojilerinin STK'lar arasında en çok benimsenen metodoloji olduğu bulunmuştur. Mantıksal çerçeve matrisi, maliyet muhasebesi ve proje programının en çok benimsenen proje yönetimi araçları olduğu ve bunu ilerleme raporu, iletişim planı ve arıza yapısı (WBS) çalışmaları takip ettiği tespit edilmiştir.
dc.description.abstractSeveral studies have found that the development and humanitarian projects implemented by non-governmental organizations (NGOs) have unique characteristics such as intangible results, a high number of stakeholders, and complicated and risky contexts. As a result, the standard project management tools and methodologies may not be appropriate to be adopted in humanitarian and development contexts. This study aims to analyze the adoption of the project management tools and methodologies used by NGOs working in the Syria humanitarian response using the quantitative study. The questionnaire was designed and circulated to the project managers in these NGOs, 102 respondents responded to the survey, the survey constructed in three sections NGOs' general information, the adopted project management methodologies and tools, and level of adoption of the logical framework matrix. Next, the data were analyzed through a pivot table in Microsoft excel. The obtained results demonstrated the unique characteristics of humanitarian projects and NGOs and the level of usage of the various project management methodologies and tools in these NGOs. It was found as well that Project Cycle Management (PCM) and Project Management for Development Professionals (PMD Pro) methodologies are the most adopted methodology among NGOs, and the logical framework matrix, cost accounting, and the project schedule are the most adopted project management tools followed by the progress report, communication plan, and work breakdown structure (WBS).
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEndüstri ve Endüstri Mühendisliği
dc.subjectIndustrial and Industrial Engineering
dc.titleAnalyzing the adoption of project management methodologies and tools in the Turkish non-governmental organizations(NGOS) working in Syria humanitarian response
dc.title.alternativeSuriye insani yardım müdahalesinde çalışan Türk sivil toplum kuruluşlarında (STK'lar) proje yönetimi metodolojilerinin ve araçlarının benimsenmesinin analizi
dc.typemasterThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record