Publication:
Alternatif Finansal Kaynak Oluşturmaya Yönelik Bir Model Önerisi

Date
2021
Authors
Çetiner, Emine Müge
Çağlar, Onur Baran
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Birey veya kurumsal olarak sahip olunan tarih, sanat ve antika eserleri elde tutulduğu sürece âtıl bir kaynak olarak durmakta ve piyasa değeri üzerinden finansman aracı olarak kullanılamamaktadır. Aile şirketleri başta olmak üzere girişimciler alternatif finansman kaynaklarına ve varlıklara ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma kapsamında; finansal kaynaklara ulaşımı kısıtlı veya elindeki âtıl kaynakları gerçek değeri üzerinden teminat olarak kullanamayan aile şirketleri ve girişimciler başta olmak üzere tüm firmalara alternatif finansal varlık ve teminat oluşturma ile ilgili olarak bir model önerilmektedir. Son dönemde varlık yönetimi konusunda artan finansal modellerin etkileri sanat eserleri konusunda da önemli gelişmelere yol açarak, sanat eserlerinin finansal varlık ve araç olarak tanımlanmalarına neden olmuştur. Çalışmada, öncelikle pazarın mevcut durumu ve problemleri aktarılacak. Çalışmaya baz teşkil edecek problemin tanımı ile blokzincir ve bağlı teknolojilerin uygulanabilirliğinin çerçevesi çizilecektir. Sanat eserleri konusunda yatırım ve finansal birikimi bulunan, bireysel ve kurumsal çaba sağlayan aktörlerin sistemi irdelemelerine yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek ve sorulara cevap aranacaktır. Finansal modelin ana hatlarının belirlenmesinin yanı sıra, temelde hukuksal ve sosyal olarak önerilen modelin etkileri konusunda sektör uzmanlarından görüşler alınacaktır. Sonuç olarak, birey ve kurumların sahip oldukları ve finansal olarak âtıl değerlendirilebilecek sanat eserlerini sürdürülebilir bir finansal bir varlığa dönüştürebilmeleri konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Çalışmanın, kuramsal olarak gelecekte âtıl kaynakların yeni menkul değerler olarak kullanımlarının blokzincir teknolojisi ile uygulanabilirliği konusunda öncü bulguları sağlama potansiyeli vardır.


As long as historical, artworks and antiquities owned by individuals or institutions are kept in hand, they stand as an inactive source and cannot be used as a financing tool at market value. Entrepreneurs, especially family businesses, need alternative financing sources and assets. This scope of work; A model for creating alternative financial assets and collateral is recommended for all companies, especially family companies and entrepreneurs who have limited access to financial resources or cannot use their idle resources as collateral over their real value. The effects of financial models that have increased in asset management recently have led to significant developments in the field of artworks, leading to the definition of works of art as financial assets and instruments. In the study, first of all, the current situation and problems of the market will be explained. The definition of the problem that will serve as the basis for the study and the framework of the applicability of blockchain and connected technologies will be drawn. Interviews will be held to examine the system and questions will be sought for the actors who have investment and financial experience in artworks and provide individual and institutional efforts. In addition to determining the outline of the financial model, opinions of industry experts will be obtained mainly on the effects of the proposed model legally and socially. As a result, it is aimed to raise awareness about the ability of individuals and institutions to turn their own works of art, which can be considered financially ineffective, into a sustainable financial asset. Theoretically, the study has the potential to provide pioneering findings on the applicability of future use of idle resources as new securities with blockchain technology.

Description
Keywords
Atıl Kaynak , Menkul kıymet , Finansal Varlık , Sanat Eseri , Blokzincir , Idle Resource , Securities , Financial Assets , Art Artifact , Blockchain
Citation