Show simple item record

Ankaravi Mustafa bin Muhammed Hulv al-Nasihin text, linguistic analysis and glossary

dc.contributor.advisorHayati Develi
dc.contributor.authorBılıkçı, Beyza
dc.date.accessioned2014-09-08T12:00:19Z
dc.date.available2014-09-08T12:00:19Z
dc.date.issued2009-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/669
dc.description.abstractEski Türkiye Türkçesi devrinde çok sayıda dini metinlerin yazılmış olduğunu görüyoruz. Özellikle Kur'an-ı Kerim tercümeleri ve sure tefsirleri çok sayıda yapılan çalışmalardır. Türk dilinin tarihi gelişimini, devrin sosyal ve kültürel hayatını tanı-mamız açısından dini metinlerin incelenmesi oldukça önemlidir. Bu döneme ait örneklerden biri olan Mustafa bin Muhammed Ankaravî'nin Hulvü'n-Nâsıhîn adlı eseri çalışmamızın temel konusudur. Eserin Süleymaniye Kü-tüphanesi'nde 9, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde 1, Atıf Efendi Kütüphanesi'nde 1 nüshası bulunmaktadır. Biz Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan üç nüshanın kopyalarını aldık. Hc Mahmud Efendi 1929 nüshası birinci varaktan kırk ikinci varağa kadar çalışmamızın esasını oluşturmaktadır. Öncelikle bu çalışmada eserin yazıldığı Eski Türkiye Türkçesi dönemi, yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Metnimizin fonolojik ve morfolojik özellikleri incelenmiştir. Eserin M.Arif-M.Murad 206 ve Hc Mahmud 1680 nüshaları ile karşılaştırmalı transkripsiyonu yapılmış, eksik varaklar diğer nüshalardan tamamlanmıştır. Metinde geçen hadis ve ayetler esere uygun olarak Arap alfabesiyle yazılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIt is seen that there are many religious texts written in the Old Turkey Turkish period. Especially the translations and comments of Koran have been worked so much. The research of religious texts are so important to know about the social and cultural life and the historical development of Turkish language in this period. The book named Hulvü?n-N ? ?ıh ? n that belongs to Mustafa bin Muhammed Ankaravî is the basic subject of our study. In this study we informed about the author?s life and we transcribed the text from Arabic alphabet to Latin. There are 9 copies in Süleymaniye Library, 1 copy in Beyazıt Goverment Library and 1 copy in Atıf Efendi Library of this work. We?ve got the three different copies of the book from the Süleymaniye Library. The copy that belongs to Hacı Mahmud Efendi 1929 pages 1b-42a has been accepted the main text. F ? rst of all in this study we informed the period of Old Turkey Turkish and the life and the works of the author. It is been analysed the morphological and phonological characteristics of the Old Turkey Turkish. Then this text has been transcripted and it?s been compared with the two other copies which are named M.Arif-M.Murad and Hacı Mahmud Efendi 1680.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectDilbilimtr_TR
dc.subjectTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.subjectDilbilgisitr_TR
dc.subjectEski Türkçetr_TR
dc.subjectHulvün-Nasıhintr_TR
dc.subjectMetintr_TR
dc.subjectMustafa bin Muhammedtr_TR
dc.subjectSözlüktr_TR
dc.subjectTürkiye Türkçesitr_TR
dc.subjectTürkçetr_TR
dc.subjectLinguisticstr_TR
dc.subjectTurkish Language and Literaturetr_TR
dc.subjectGrammartr_TR
dc.subjectOld Turkishtr_TR
dc.subjectHulvün-Nasıhintr_TR
dc.subjectTexttr_TR
dc.subjectDictionarytr_TR
dc.subjectTurkey Turkishtr_TR
dc.subjectTurkishtr_TR
dc.titleAnkaralı Mustafa bin Muhammed ve Hulvün-Nasıhin dil incelemesi-metin-sözlük 1b-42btr_TR
dc.titleAnkaravi Mustafa bin Muhammed Hulv al-Nasihin text, linguistic analysis and glossary
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record