Publication:
Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Performans Ölçütlerini Seçme Yaklaşımları

Date
2021
Authors
Çağlar, H. Nazan
Bilişik, Emir
Bilişik, Özge Nalan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İKÜ Yayınevi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Günümüzde müşterilerine en iyi ve en kaliteli hizmeti ulaştırabilmek için firmalar en mükemmeliyetçi yönetim anlayışlarını belirlemekte, bu noktada maliyet ve uyumluluk açısından tedarik zinciri süreçlerini iyileştirmeye çalışmaktadırlar. Ama bu noktada bazı kısıtlar oluşmakta ve bu durumlar firmaları gerek kalite olsun gerek maliyet gerekse büyüme isteğiyle farklı ilgili süreçlerinde dış kaynak kullanımına veya en genel ifadesiyle bir iş ortağı olan tedarikçilere yöneltmektedir. Bu noktada, özellikle hizmet alımını yapan son kullanıcılar için en iyi hizmeti vermeyi misyon edinmiş firmaların bu tedarikçilerini değerlendirmeleri, takibi, seçimi ve hatta geliştirmeleri, ya da en temel ifadeyle tedarikçi yönetim stratejileri rekabet ve büyüme stratejisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Tedarik Zinciri Yönetim (SCM) sistemi incelenmiş ve Performans Ölçümünde kullanılan metotlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır.


Today, companies determine the most perfectionist management approaches in order to provide their customers with the best and highest quality service, and at this point, they try to improve their supply chain processes in terms of cost and compatibility. However, there are some constraints at this point and these situations lead companies to outsourcing their processes related to quality, cost and growth desire, or to suppliers that are a business partner in general terms. At this point, it is of great importance in terms of competition and growth strategy, especially in terms of competition and growth strategy of companies that have the mission to provide the best service for end users purchasing services, evaluating, following, selecting and even developing these suppliers. In this study, Supply Chain Management (SCM) system is examined and the methods used in Performance Measurement are discussed in detail.

Description
Keywords
Tedarikçi değerlendirme , Tedarikçi seçimi , Tedarikçi performansı , Performans-etki analizi , Tedarikçi konumlandırma , Supplier evaluation , Supplier selection , Supplier performance , Performance-effect analysis , Supplier positioning
Citation