Show simple item record

dc.contributor.advisorFethiye Erbay
dc.contributor.authorYılmaz, Kerem
dc.date.accessioned2014-09-18T07:11:09Z
dc.date.available2014-09-18T07:11:09Z
dc.date.issued2012-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/689
dc.description.abstractDevlet Tiyatrosu Hakkında Kanun Madde 2 kapsamında, Devlet Tiyatroları'nın kuruluş amacı; ?Halkın tiyatro gereksinimini karşılamak, tiyatro kültürünü yükseltmek, yerli ? yabancı tiyatro oyunlarını tanıtmak, tiyatro sevgisini yaymak ve güzel sanatlara duyulan ilgiyi arttırma biçiminde açıklanmaktadır. Ancak günümüz itibariyle ödenekli tiyatroların (Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları), Kanun'da öngörülen madde kapsamında ifade edilen bu işlevleri ne denli yerine getirebildiği tartışma konusudur. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye'de ödenekli tiyatroların sanat ortamındaki yeri ve sorunlarının araştırılması, ödenekli tiyatroların Ülkemizde sahip olduğu misyon ve yaşadığı sorunlar, hem kuramsal çerçevede hem de Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, özel tiyatrolar ve amatör toplulukların çalışanlarının bakış açıları tez kapsamında ele alınmakta ve bu yönde belirlemelerde bulunulmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe scope of thesis two of Law on the State Theater, State Theater was established: to meet the need of theater of the people, to raise the culture of theatre, to introduce foreign and local drama?s, theaters, and increase and spread find arts interest among the citizens. However, as of today?s publicly ? funded theaters (State Theatre and City Theatre), which is expressed within the scope of the functions provided for under the law is able to bring the subject of debate rather than how much. In this context, this study, to investigate funded theaters problems and their place in the art media and in this context their mission and their problems have been investigated within framework of state theatre, city theatre and amateur groups and the perspectives and opinions of the State Theater, City Theatre, communities, employees of private theater in Turkey are discussed determined in this direction.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectSahne ve Görüntü Sanatlarıtr_TR
dc.subjectDevlet Tiyatrolarıtr_TR
dc.subjectDevlet Yardımıtr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectSanat Etkinlikleritr_TR
dc.subjectTiyatrotr_TR
dc.subjectTiyatro Tarihitr_TR
dc.subjectPerforming and Visual Artstr_TR
dc.subjectState Theatrestr_TR
dc.subjectState Aidtr_TR
dc.subjectArttr_TR
dc.subjectArt Activitiestr_TR
dc.subjectTheatretr_TR
dc.subjectTheatre Historytr_TR
dc.titleTürkiye'de ödenekli tiyatroların sanat ortamındaki yeri ve sorunlarının araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeAppropriation theaters place of media art in Turkey and the investigaion of the problems Yazar:KEREM YILMAZ
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record