Show simple item record

From Hollywood to Indiewood, the changes in American film

dc.contributor.advisorSabri Özaydın
dc.contributor.authorErensoy, Şirin Fulya
dc.date.accessioned2014-09-19T14:12:31Z
dc.date.available2014-09-19T14:12:31Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/715
dc.description.abstractAmerikan sinemasının 100 yılı aşan bir tarihi olmakla birlikte bu sinema farklı evrelerden geçmiştir. Bu evreler estetik anlamda farklılıklar göstermekle birlikte, o tarihi dönem içerisinde var olan kültürel ve sosyal dinamiklerden etkilenmiştir. Bunun ötesinde, Hollywood kelimesiyle eş anlamlı hale gelen Amerikan sineması, ekranda gördüğümüzün ötesindedir; bu filmler, yapılandırılmış ve güçlü bir stüdyo sisteminin içerisinden çıkmaktadır. stüdyolar, seyircilere aktarılan filmlerin içeriğinin kararında rolleri büyüktür. Tarihi süreç içerisinde, stüdyoların gücü ve etkisi değişikliklere uğramış ancak her aşamada film yapım sürecinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu güç her ne kadar film yapım sürecinin bütünleyici bir parçası olsa da, seyirciler tarafından boyutları bilinmemektedir. Bu çalışma, Amerikan film estetiğindeki değişikliklerin nedenini incelemektedir; hangi tarihi olaylar, sanatsal hareketlenmeler ve teknolojik gelişmeler filmlerin görsel dilini etkilemiştir. Stüdyo sistemindeki değişiklikler incelenecek, Hollywood sinemasının farklı evreleri araştıralacaktır. Bu evreler: Klasik Hollywood, Yeni Hollywood, Blockbuster ve Indiewood sinemalarıdır.tr_TR
dc.description.abstractThe history of American film spans over a 100 years and has gone through several stages. These stages differ aesthetically and have been influenced by social and cultural dynamics happening in that particular time in history. Furthermore, American film, which has now become synonym with Hollywood ? the headquarters of filmmaking ?is more than just what we see on the screen; these films come out of a well-established and powerful studio system, which dictates the content of the films delivered to audiences. At some points in history very strong, the studio system is an integral part of Hollywood filmmaking. This power, often unknown to audiences, is, in fact, a determining factor in the final cut of any film produced by one of the studios. This study will examine the reasons for the changes in American film aesthetics; what historical events, artistic movements and technological developments affected the visual style of films. The changes in the studio system will be analyzed, as well as the main stages of the Hollywood film: Classic Hollywood film, New Hollywood film, Blockbusters and Indiewood.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectRadyo-Televizyontr_TR
dc.subjectSahne ve Görüntü Sanatlarıtr_TR
dc.subjectAmerikan sinemasıtr_TR
dc.subjectHollywoodtr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectSinematr_TR
dc.subjectSinema sektörütr_TR
dc.subjectSinema tarihitr_TR
dc.subjectStüdyotr_TR
dc.subjectRadio and Televisiontr_TR
dc.subjectPerforming and Visual Artstr_TR
dc.subjectAmerican cinematr_TR
dc.subjectArttr_TR
dc.subjectCinematr_TR
dc.subjectCinema sectortr_TR
dc.subjectCinema historytr_TR
dc.subjectStudiotr_TR
dc.titleHollywood'dan Indiewood'a Amerikan sinemasının değişimitr_TR
dc.titleFrom Hollywood to Indiewood, the changes in American film
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record