Publication:
5237 sayılı TCK. nun 220. maddesi gereğince suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu

Thumbnail Image
Date
2012-11
Authors
Seçer, Volkan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Örgütlü suçluluk, eylemlerini gerçekleştirmek için niteliği ne olursa olsun,işlenen suçla suç işlemek için kurulmuş bir örgüttür. Örgütlü suçun oluşabilmesi için doğrudan kast ile niteliği ne olursa olsun işlenen suçla, suç işlemek için kurulmuş örgütün amacının gerçekleşmesinin hedeflenmesi diğer bir deyişle 3 veya daha fazla kişilerin birleşmekteki gayelerinin 5237 sayılı Tek 220. Maddesinde gösterilen suçlardan birini işlemeye yönelik olmasıdır. Burada toplumsal düzenler için önemli olan tehdidin bu tehdit ile mücadele eden devletlerin,ceza hukuk kurallarını devreye sokarak bu tür eylemleri yaptırım altına alarak cezai hükümler getirmektedir. Faaliyetlerini bölgesel ve ulusal sınırlardan uluslararası sınırlara taşıyan, sınır aşan bir nitelik kazanan organize suçluluk, eylemlerini gerçekleştirirken sergilediği görüntü ile de toplumsal düzenler için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit ile mücadele adına devletler, ceza hukuku kurallarını devreye sokmak suretiyle, bu tür yapılanmaları yaptırım altına almak adına çeşitli cezai hükümlergetirmektedirler. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 220'nci maddesi ile bu suçluluk türü bakımından genel ve tamamlayıcı nitelikte bir norm olan


Organized crime is an organization which has been established to commit illegal activities, whatever the qualification is. To establish an organized crime, there should be an directly intentional purpose for the crime that commited, -whatever its qualification is- to achieve organization's goal, on other saying, three or more people's purpose should be committing one of the crimes that pointed in 5237 numbered Turkish Penal Code 220th Paragraph. In here, the threat that is important about the social orders, by the governments that are struggling against this threat applies criminal laws against them, enforces them and applies penal provision.

Description
Keywords
Hukuk , Ceza Hukuku , Kanunlar 5237 sayılı , Kanunlar , Suç , Suç işlemek amacıyla örgüt kurma , Türk Ceza Kanunu , Örgütlenme , Örgütsel yapılanma , Law , Criminal Law , Laws 5237 numbered , Laws , Crime , Establishing organization with the ain of committing crimes , Turkish Criminal Code , Organization , Organizational structuring
Citation