Show simple item record

Establishing an organization to commit a crime in accordance with 220th article of 5237 Numbered Turkish Penal Code

dc.contributor.advisorDurmuş Tezcan
dc.contributor.authorSeçer, Volkan
dc.date.accessioned2014-09-20T09:03:39Z
dc.date.available2014-09-20T09:03:39Z
dc.date.issued2012-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/721
dc.description.abstractÖrgütlü suçluluk, eylemlerini gerçekleştirmek için niteliği ne olursa olsun,işlenen suçla suç işlemek için kurulmuş bir örgüttür. Örgütlü suçun oluşabilmesi için doğrudan kast ile niteliği ne olursa olsun işlenen suçla, suç işlemek için kurulmuş örgütün amacının gerçekleşmesinin hedeflenmesi diğer bir deyişle 3 veya daha fazla kişilerin birleşmekteki gayelerinin 5237 sayılı Tek 220. Maddesinde gösterilen suçlardan birini işlemeye yönelik olmasıdır. Burada toplumsal düzenler için önemli olan tehdidin bu tehdit ile mücadele eden devletlerin,ceza hukuk kurallarını devreye sokarak bu tür eylemleri yaptırım altına alarak cezai hükümler getirmektedir. Faaliyetlerini bölgesel ve ulusal sınırlardan uluslararası sınırlara taşıyan, sınır aşan bir nitelik kazanan organize suçluluk, eylemlerini gerçekleştirirken sergilediği görüntü ile de toplumsal düzenler için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit ile mücadele adına devletler, ceza hukuku kurallarını devreye sokmak suretiyle, bu tür yapılanmaları yaptırım altına almak adına çeşitli cezai hükümlergetirmektedirler. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 220'nci maddesi ile bu suçluluk türü bakımından genel ve tamamlayıcı nitelikte bir norm olantr_TR
dc.description.abstractOrganized crime is an organization which has been established to commit illegal activities, whatever the qualification is. To establish an organized crime, there should be an directly intentional purpose for the crime that commited, -whatever its qualification is- to achieve organization's goal, on other saying, three or more people's purpose should be committing one of the crimes that pointed in 5237 numbered Turkish Penal Code 220th Paragraph. In here, the threat that is important about the social orders, by the governments that are struggling against this threat applies criminal laws against them, enforces them and applies penal provision.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectCeza Hukukutr_TR
dc.subjectKanunlar 5237 sayılıtr_TR
dc.subjectKanunlartr_TR
dc.subjectSuçtr_TR
dc.subjectSuç işlemek amacıyla örgüt kurmatr_TR
dc.subjectTürk Ceza Kanunutr_TR
dc.subjectÖrgütlenmetr_TR
dc.subjectÖrgütsel yapılanmatr_TR
dc.subjectLawtr_TR
dc.subjectCriminal Lawtr_TR
dc.subjectLaws 5237 numberedtr_TR
dc.subjectLawstr_TR
dc.subjectCrimetr_TR
dc.subjectEstablishing organization with the ain of committing crimestr_TR
dc.subjectTurkish Criminal Codetr_TR
dc.subjectOrganizationtr_TR
dc.subjectOrganizational structuringtr_TR
dc.title5237 sayılı TCK. nun 220. maddesi gereğince suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçutr_TR
dc.titleEstablishing an organization to commit a crime in accordance with 220th article of 5237 Numbered Turkish Penal Code
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record