Show simple item record

Pseudo-equivalents in the Turkmen Turkish and Turkey Turkish

dc.contributor.advisorOktay S. Karaca
dc.contributor.authorKırömeroğlu, Nida
dc.date.accessioned2014-09-20T10:16:51Z
dc.date.available2014-09-20T10:16:51Z
dc.date.issued2011-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/726
dc.description.abstractTürk dünyası uzun yıllar siyasi nedenlerle birbirinden kopuk bir gelişim süreci yaşamıştır. Son yirmi yılda büyüyerek artan temaslar Türk lehçe ve şivelerini daha yakından tanıma ihtiyacı doğurmuştur. Her lehçenin bilim, kültür ve sanat eserinin bilinmesi, tanınması, incelenmesi, bu büyük ailenin birbirine daha çok yakınlaşması için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görülmüştür. Bu amaçla Türk topluluklarında verilen eserlerin lehçeden lehçeye aktarma faaliyetleri başlamıştır. Aktarma çalışmalarında aktarıcının dikkatinden kaçan hatalardan biri ?yalancı eş değer kelimeler? sorunudur. Bu çalışmamızda Oğuz grubu Türk dillerinin doğu kolunu oluşturan Türkmen Türkçesinin kelime hazinesinde bulunan yalancı eş değer kelimeler tespit edilmiştir. Yalancı eş değerler üzerine bugüne kadar yapılan çalışmalar araştırılmış, incelenmiş ve bunların dökümü yapılmıştır. Daha sonra Türkmence-Türkçe Sözlükteki 17 bin kelime Türkçe Sözlükteki ilgili kelimeyle eş zamanlı olarak karşılaştırılmıştır. Bulunan yalancı eş değer kelimeler Türkçe kökenliler, yabancı kökenliler ve kelime başında ses değişikliği bulunanlar olmak üzere üç başlık altında tasnif edilmiştir. Her yalancı eş değer kelimenin karşısına Türkçe Sözlükte bulunan ilk anlamı, gerekli görülen yerlerde diğer anlamları parantez içinde açıklanmıştır. Farklı lehçelerde kullanılan kökeni ortak kelimelerin yaşadıkları coğrafyada nasıl yeni anlamlar kazandığı bu çalışmada görülmüştür. Bu yüzden aktarma çalışması yapan birinin her iki dilin gramer ve semantik özelliklerini çok iyi bilmesi gerekir. Söz konusu iki lehçede yalancı eş değer olabileceğini düşündüğümüz kelimeler şimdiye kadar bu konuda yapılan çalışmalara göre sayı bakımından en geniş kapsamlısıdır. Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılıp bazı tekliflerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractFor many years, Turkish world lived in the development process of being detached from each other for political reasons. Last twenty years, growing increasingly closer contacts has led to the need for recognition Turkish dialect and pronunciation,. The recognition, investigation of science, culture and knowledge of the art work of every dialect for a large family to each other was seen as an opportunity for much closer. For this purpose, the works on dialects to dialects of Turkish communities started to transfer activities. During the transfer to transmitter studies, one of the errors escaping from the attention isen
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.subjectTürk lehçeleritr_TR
dc.subjectTürkiye Türkçesitr_TR
dc.subjectTürkmencetr_TR
dc.subjectTürkçetr_TR
dc.subjectYalancı eş değertr_TR
dc.subjectTürkmen Türkçesitr_TR
dc.subjectTurkish Language and Literaturetr_TR
dc.subjectTurkish dialectstr_TR
dc.subjectTurkey Turkishtr_TR
dc.subjectTurkoman languagetr_TR
dc.subjectTurkishtr_TR
dc.subjectfalse equivalencetr_TR
dc.subjectTurkmen Turkishtr_TR
dc.titleTürkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki yalancı eş değerlertr_TR
dc.titlePseudo-equivalents in the Turkmen Turkish and Turkey Turkish
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record