Show simple item record

The guarantee obligation of the assignor in the assignment of claims

dc.contributor.advisorİlhan Ulusan
dc.contributor.authorGümüşsoy, Güler
dc.date.accessioned2014-09-20T11:19:02Z
dc.date.available2014-09-20T11:19:02Z
dc.date.issued2013-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/737
dc.description.abstractÇalışmamızın konusunu alacağın devri kavramı ve buna bağlanan hukuki sonuçlar teşkil etmektedir. Özellikle, alacağını bir ivaz karşılığı devreden kişinin alacağın varlığından ve borçlunun ödeme gücünden sorumluluğu çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Burada hedef, yeni düzenleme ile devredenin kanuni sorumluluğunun genişletilmesinin uygulamaya nasıl yansıyacağını, düzenlemenin yorumuyla açıklığa kavuşturmaktır. Method olarak çalışmamızda ele alınan konular, yeni düzenlemeler de göz önünde bulundurularak, ülkemiz hukuk sistemi açısından değerlendirilmiş ve içtihatlardan da yararlanılarak, öğreti ve uygulamayı esas alan bir çalışma hedeflenmiştir. Türk Borçlar Hukukunda alacağın devri kavramı ve devredenin bundan doğan sorumluluğunun açıklığa kavuşturulması konularında çalışmamızın yararlı olabileceği düşüncesindeyiz.tr_TR
dc.description.abstractThe subject of the study is composed of the notion of the assignment of claims and the legal conclusions arising from the assignment. The obligations of the person assigns his claim in return of remuneration from the presence of the claim and ability to pay of the obligator, are the basis of the study in especial. The aim is to clarify that how extended legal obligation of the assignor regulated by the new Civil Code shall be reflected to the practice with the light of comments of the Code.In this study, methodically, the subjects under debated are evaluated in terms of Turkish legal system by taking into consideration the new legal regulations, and a study based on the doctrine and practice is aimed with the contribution of the jurisprudence.We consider that the study shall contribute to clarify the topics regarding the notion of the assignment of claims and the liability of the assignor arising from the assignment in the Turkish Obligations Lawen
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectAlacağın Devritr_TR
dc.subjectGaranti Yükümlüğütr_TR
dc.subjectİvaztr_TR
dc.subjectAlacağın Varlığıtr_TR
dc.subjectBorçlunun Ödeme Gücütr_TR
dc.subjectLawtr_TR
dc.subjectAssignment of a claimtr_TR
dc.subjectGuarantee Obligationtr_TR
dc.subjectMA-August 2013Remunerationtr_TR
dc.subjectPresence of the Claimtr_TR
dc.subjectAbility to Pay of the Obligatortr_TR
dc.titleAlacağın devrinde devredenin garanti yükümlülüğütr_TR
dc.titleThe guarantee obligation of the assignor in the assignment of claims
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record