Now showing items 51-70 of 81

  • Liselerde Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi 

   Güler, Erdoğan (2005-12)
   Bu çalısmanın amacı, liselerde öğretmenlerin sınıflarında derslerinigerçeklestirirken karsılastıkları sorunlar; bu sorunlarla basa çıkmanın yolları vesorunlarla karsılasmadan önce yapılması gerekenleri dile getirmektir. ...
  • Metropolde (İstanbul Kentinde) Yaşayan X ve Y Kuşağı Kadınlarının İnternetten Satınalma Davranışlarının Karşılaştırılması 

   Tutgun, Filiz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2018)
   Bu tez çalışmasının amacı İstanbul'da yaşayan X ve Y kuşağı kadınlarının internet üzerinden alışveriş davranışlarını demografik veri değişkenleri bakımından değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında İstanbul'da yaşayan X ...
  • Motivasyonun Performans ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri 

   Tekin, Tekin Şakir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017)
   İnsan kaynakları, günümüz dünyasının rekabetçi ortamında organizasyonların varlığını sürdürmeleri adına önem vermeleri gereken bir konu haline gelmiştir. İnsan kaynaklarının verimli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi ...
  • Otel İşletmelerinde Yabancı Turistlerin Hizmet Kalitesi Algısının Servqual Yöntemle Ölçülmesi: Antalya'da Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma 

   Sevgi, Ozan Orhun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017)
   Otel işletmeleri, hizmet üretiminin ve tüketiminin eş zamanlı olduğu, müşterilerle birebir ilişki halinde olmayı zorunlu kılan ve zaman satılan işletmelerdir. Otel işletmelerinin sürdürülebilirlik sağlaması ve rekabet ...
  • Öğrenen organizasyonlarda bilgi teknolojilerinin rolü ve örgütsel öğrenmeye etkisi üzerine bir araştırma 

   Çobanoğlu, Hüseyin Can (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2014-06)
   Bu çalışmanın amacı, öğrenen organizasyon olma yolunda kendini geliştiren organizasyonların bilgi teknolojileri kullanımını incelemek ve öğrenme sürecinde hem bireysel hem de organizasyonel seviyede bilgi teknolojilerinin ...
  • Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler ve tekstil sektöründe bir araştırma 

   Şimşek, Bahadır (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2013-08)
   Örgütlerin faaliyetlerini etkin bir ?ekilde sürdürebilmelerinde en önemli unsurlardan biri, örgütüne yüksek düzeyde bağlılık gösteren çalı?anların varlığıdır. Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalı?anlar, bulundukları örgütün ...
  • Örgütsel sessizliğin işgören başarımına etkisi ve bir araştırma 

   Menemencioğlu, Kevser (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2013-12)
   Bu çalışmanın amacı örgütsel sessizliğin işgören başarımı üzerinde etkili olup olmadığını araştırmaktır. İşgörenlerin kasıtlı veya kasıtsız olarak sessiz kalma davranışlarının, işgörenin başarımını nasıl etkilediği incelenmek ...
  • Örgütsel sessizlik iklimi ve çalışan sessizlik davranışlarına ilişkin bir araştırma 

   Demir Uğur, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017-04)
   Örgütsel sessizlik konusunda son zamanlarda çalışmalarında sıklıkla yer bulmakta olan önemli bir olgudur. İş görenlerin sorumluluk alanı içerisinde yer alan, sorumluluk alanı ile ilişkide olan ya da faaliyet konularında ...
  • Örgütsel sinizm: Hastane çalışanları üzerine bir araştırma 

   Ağırdan, Özgün (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2016-01)
   Bu arştırma amacı, hastane çalışanlarının örgütsel sinizm ve genel sinizm düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında, İstanbul ve Anadolu'daki iki hastanede anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ...
  • Particle swarm optimization and differential evolution algorithms for continuous optimization problems 

   Eker, İpek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2005-08)
   Bu çalışma, doğrusal olmayan sürekli fonksiyon optimizasyon problemlerinin çözümü için Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ve Diferansiyal Evrim (DE) algoritmalarını sunmaktadır. Algoritmaların performansı Evrimsel Hesap ...
  • Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Türkiye'de Uygulamaları 

   Aytekin, Eylem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2005-06)
   Bu çalısmada, insan kaynakları yönetiminin en önemli islevlerinden biriolan performansa dayalı ücretlendirme kavram olarak incelenmis,organizasyonlar içerisinde çalısanlar ve yöneticiler açısından önemi üzerindedurulmus, ...
  • Psikolojik şiddet: İstanbul'da özel bir öğretim kurumu çalışanları üzerine yapılan araştırma 

   Bıçakçı, Cem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017-06)
   Bu tez çalışmasının amacı İstanbul'da özel bir öğretim kurumunda çalışan işgörenlerin psikolojik şiddet algılarının altı boyutunun (kendini göstermesi ve iletişimini engelleme, sosyal ilişkilerden yalıtma, saygınlığına ...
  • Renklerin pazarlama üzerindeki etkisi 

   Öztürk Ahbap, Birsen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2014-05)
   Modern pazarlama anlayışının odak noktası olan tüketicinin satın alma davranışını etkileyen faktörler arasında en önemli etken renklerdir. Her rengin insan psikolojisi üzerindeki etkisi farklıdır ancak renkler için" iyi" ...
  • Stratejik yönetimde Swot Analizi ve bir işletmede uygulanması 

   Erol, Yunus (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Konu edinilen çalışmanın referans aldığı nokta, sürekli değişen ve dinamik olan, sınırların kalktığı piyasa şartlarında işletmelerin, bulunduğu durumu ve çevreyi iyi analiz edip elde ettiği bulgular sonucu gerekli eylemlerin ...
  • Şirket birleşmeleri (Mergers) ve havayolu şirketlerinde merger uygulamalarına örnekler 

   Mühim, Seyit Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2012-05)
   Küreselleşme olgusu gün geçtikçe dünyada etkisini arttırmaya devam etmektedir. Kısıtlamaların ortadan kalkması ile dünya tek pazar haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak rekabet artarak devam etmektedir. Şirketlerin ayakta ...
  • Talep tahmin yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi: Gıda sektöründe bir uygulama 

   Yıldırım, Aydın (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Çalışmada, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma ele alınmıştır. Ceviz ithalatı alanında faaliyet gösteren firmanın 2013-2018 yılları arasındaki satış verileri alınarak araştırmaya dahil edilmiştir. Şirketin satın ...
  • Tedarik Zinciri Yönetiminde ERP Uygulamaları 

   Tunalı, Tolga (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2005-10)
   Günümüzde firmalar, sürekli artan müsteri ihtiyaçlarına daha iyi cevapverebilmek için kıyasıya bir rekabet içindedirler. Bilgiye daha kolayve hızlı birsekilde ulasan bu rekabette öne geçecektir. Farklı kaynaklardan gelen ...
  • Tekstil işletmelerinde nepotizm uygulamalarına bağlı olarak üretkenlik karşıtı davranışlar ve sonuçları 

   Özüren, Ümit (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017-06)
   Bu çalışmanın temel amacı tekstil işletmelerinde görülen nepotizm uygulamalarının çalışanlar üzerindeki üretkenlik karşıtı iş davranışları eğilimine olan etkisini araştırmaktır. İşletmelerde bazı olumlu etkilerinden ...
  • Tekstil işletmelerinde tersine lojistik uygulamaları üzerine bir çalışma 

   Ezici, Hakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışma, tersine lojistik kavramının ortaya çıkışını, uygulama süreçlerini, sağladığı avantajları, uygulamada yaşanan sıkıntıları ve Türkiye tekstil sektöründeki bilinirlik ve uygulanma durumu hakkındadır. Ayrıca tekstil ...
  • Telekomünikasyon sektöründe sabit mobil yakınsaması (Fmc): Operatörlere finansal etki modelleri 

   Gençel, Ahmet Kamil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2008-02)
   Bu çalısmanın konusu telekomünikasyon sektöründe sabit mobil yakınsamasının ilgili operatörlere ne gibi finansal etkilerinin olduğunu arastırmak ve analiz etmektir. Çalısmanın sonunda olusturulan her finansal etki modeli ...