Yayın:
Öğrenen organizasyonlarda bilgi teknolojilerinin rolü ve örgütsel öğrenmeye etkisi üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2014-06
Yazarlar
Çobanoğlu, Hüseyin Can
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmanın amacı, öğrenen organizasyon olma yolunda kendini geliştiren organizasyonların bilgi teknolojileri kullanımını incelemek ve öğrenme sürecinde hem bireysel hem de organizasyonel seviyede bilgi teknolojilerinin önemini göstermektir. Araştırmadaki temel varsayım, organizasyonların hem bireysel öğrenme hem de organizasyonel öğrenme süreçlerinde bilgi teknolojilerinin aktif rol aldığı yönündedir. Bu doğrultuda ilk bölümde öğrenme, organizasyonel öğrenme, bilgi, bilgi yönetimi ve bilgi teknolojileri kavramlarıyla beraber bilgi yönetimi, organizasyonel öğrenme ve bilgi teknolojilerinin birbirleri ile olan ilişkisi açıklanmıştır. Çalışmanın araştırma bölümünde, İstanbul'da faaliyet gösteren kurumların bilginin kazanımından, bilginin saklanması ve yeniden kullanılmasına kadar olan süreçlerde bilgi teknolojilerinin rolü analiz edilmiştir. Öğrenme süreçlerinde bilgi teknolojilerinden ne kadar faydalanıldığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre organizasyonlar, bilgiyi kullanma ve öğrenme faaliyetlerinde bilgi teknolojilerinden faydalanarak süreçlerini daha verimli ve hızlı hale getirmektedir. Araştırmanın son bölümünde ise elde edilen bulgular üzerinde yapılan analizler sonucunda organizasyonların öğrenen organizasyon olma yolunda bilgi teknolojilerinden daha etkin bir şekilde faydalanmaları yönünde önerilerde bulunulmuştur.
The aim of this study is to analyze the use of information technologies in the organizations that are learning on their own and to emphasize the importance of information technologies in individual and organizational level. The main hyptohesis in the study is that the organizations are leading an active way of using information technologies in learning procedures in both individual and organizational level. In this way, in the first part, the learning, organizational learning, information, knowledge management and information technologies are emphasized with organizational learning and the relations among them. The analyze part focuses on the role of the information technologies in companies located in İstanbul and how they store, reuse the data. According the results from analysis, the organization can have more effective and faster way of using information technologies in terms of using and learning procedures. In the final part of the analysis, some recommendations on the use of information technologies during learning procedures are done.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Bilgi ve Belge Yönetimi, İşletme, Bilgi, Bilgi Teknolojileri, Bilgi Yönetimi, Organizasyonel Öğrenme, Öğrenen Organizasyonlar, Information and Records Management, Business Administration, Information, Information Technology, Knowledge Management, Organizational Learning, Learning Organizations
Alıntı