Recent Submissions

 • Bireylerde finansal dayanıklılık / Financial resilience of individuals 

  Dağlı, Kaan Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2021)
  Bu çalışma, ileride gerçekleşebilecek krizlere karşı bireylerin finansal açıdan sağlamlığını açıklayabilmek ve ölçmek amacıyla yapılmıştır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığındaki, Bütçe ve ...
 • Türkiye'de gayrimenkul yatırım ortaklığı: Kamu banka hisseli GYO'ların performans analizi 

  Esa, Farid Agha Mohammad (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Para ve Sermaye Piyasaları Bilim Dalı, 2021)
  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) portföylerinde gayrimenkul bulunan, onları işleten veya finanse eden anonim ortaklık niteliğindeki sermaye yoğun kuruluşlardır. GYO'ların temel fonksiyonu, küçük yatırımcıların ...
 • Türkiye'de döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişki 

  Küçük, Eda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2021)
  Bir ülkenin ekonomisinin makroekonomik açıdan dengede olabilmesi için döviz kuru ve faiz oranlarının dengede olması gerekmektedir. Bu değişkenler arasındaki dengede meydana gelebilecek bir bozulma ülke ekonomisi açısından ...
 • Sermaye piyasalarında bireysel portföy yönetim danışmanlığı 

  Wafa, Fahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Para ve Sermaye Piyasaları Bilim Dalı, 2020)
  Finansal sistem, yatırımların reel ekonomiye kazandırılmasında aracılık rolüne sahiptir. Etkili, güvenli ve iyi işleyen bir finansal sistemin bulunduğu ekonomilerde atıl fonlar ve tasarruflar ekonomiye kazandırılabilmektedir. ...
 • Türkiye'de reel döviz kurunun dış ticaret üzerindeki etkisi 

  Dinçer, Pelin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2020)
  Küreselleşme kavramının büyük önem taşıdığı günümüzde; gelişen yüksek teknoloji, sermaye hareketleri, enflasyon ve faiz oranları, ülkeler arası ithalat-ihracat hareketleri döviz kurları arasında büyük dalgalanmalara sebebiyet ...
 • Finansal serbestleşme sürecinde uluslararası sermaye hareketlerinin Türk bankacılık sektörü üzerine etkileri 

  Shukur, Tarlan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı, 2020)
  XX. yüzyılın son döneminden itibaren dünya genelinde etkili olan bilişim ve iletişim alanında meydana gelen teknolojik gelişmeler ile bunlardan kaynaklı finansal ürünlerde görülen çeşitlilik ve dış ticaret hacminde görülen ...
 • 2008 küresel krizinin Türk ekonomisine etkileri ve krizi önlemek amacıyla uygulanan maliye politikaları 

  Shukur, Elbay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı, 2020)
  2007 yılında ABD konut piyasasında meydana gelen sorunlar, daha sonra finans piyasalarında da bozulmaların olması ve dolayısıyla reel ekonomide de görülen düzensizlikler sadece ülke içerisinde kalmayıp, gelişmiş ülke ...
 • Azerbaycan'da gümrük politikaları 

  Mammadov, Umid (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2019)
  Modern koşullarda, gümrük ödemeleri, bir yandan, pazar açıklığına katkıda bulunan önemli bir düzenleyicidir ve diğer yandan korumacılığın en yaygın dış ticaret araçlarından biridir. Ülkenin uluslararası iş bölümündeki ...
 • Oligopol piyasalarında oyun teorisinin rekabet geliştirme amacıyla kullanılması üzerine bir araştırma 

  Dönmez, Görkem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan sektörlerin oligopol piyasada olduğunu araştırmak ve oligopol piyasanın önemini, bu piyasada rekabet ederken uygulanan oyun teorisinin sektördeki oyuncular ...
 • Azerbaycan Cumhuriyetin'de uygulanan inovasyon stratejileri ve yasal destek 

  İlkinli, Vusal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2019)
  Azerbaycan`da başarılı bir sosyoekonomik gelişme stratejisinin bir sonucu olarak Azerbaycan'da yaratılan sosyoekonomik potansiyel, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve makroekonomik istikrar sağlamıştır. Bu strateji neticesinde ...

View more