Recent Submissions

 • Nedîm'in gazellerinde söz varlığı 

  Kocakaplan, Nevbahar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
  Bu tezde, Nedîm Divanı'nın gazeller bölümünün söz varlığı incelemesi yapılmıştır. Çalışmada, Prof Dr. Muhsin Macit tarafından hazırlanan ve 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ...
 • İlhan Berk'in şiirlerinde mekân incelemesi 

  Satış, Kadriye Gözde (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
  İlhan Berk'in çeşitli mekânlarla örülü şiirleri mekânı bir uğrak yeri olmaktan çıkararak kendi yaşamından ve gözlemlerinden yarattığı tinsel güçle mekânı farklı anlamlarla çeşitlendirmiştir. Hatıra ve düşlerle topografik ...
 • Halk Edediyatı'nda İstanbul 

  Demir Ahmed, Tansu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
  İstanbul, Edebiyatta hem mekân hem de konu olarak önemli bir yere sahiptir. Halk Edebiyatı alanında varlığını, Dede Korkut Kitabı'ndan başlayarak kendini göstermiştir. İstanbul'un tarihî geçmişi, sosyal ve ekonomik hayatın ...
 • Edebiyat sosyolojisi açısından Memduh Şevket Esendal'ın hikayelerinde toplumsal meseleler 

  Özer, Çiğdem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
  Çalışmanın konusu, Cumhuriyet devri Türk Edebiyatının önemli ismi Memduh Şevket Esendal' ın ilk beş hikaye kitabında edebiyat sosyolojisi yaklaşımıyla toplumsal meseleleri tespit etmek ve hikayeleri incelemektir. Çalışmamızın ...
 • Şeyh Galib'in "Hüsn ü Aşk" adlı mesnevisinin söz varlığı 

  Demir, Özden (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019)
  Özelde Hüsn ü Aşk genelde de divan şiiri hakkında yapılan çalışmalar çoğunlukla niteliksel ağırlıklı olmaktadır, niceliksel çalışmalar çok yapılmaz veya bir kısır döngü halinde sadece beyit sayısı vb verilir. Bu tezde ise ...
 • Orhan Pamuk'un kurguya dayalı metinlerinde meslekler 

  Yaranay Baba, Sibel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019)
  Orhan Pamuk, ilk kitabını "Karanlık ve Işık" adıyla yazıp Milliyet Roman Ödülünü (1979) almıştır. Kitabının, 1982'de "Cevdet Bey ve Oğulları" başlığı verilerek yayımlanmasıyla başlayan yazın süreci, 19 kitap, seçkiler ve ...
 • Hasan Ali Toptaş'ın hikâyeleri üzerine bir inceleme 

  Aracı, Emre (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
  Günümüz Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hasan Ali Toptaş, edebiyatımıza kazandırdığı hikâyeleriyle hem kendi sanat hayatının duraklarını hem de Türk hikâyesinin bulunduğu noktayı göstermiştir. İlk hikâye kitabının ...
 • Nazlı Eray'ın romanlarında halk bilimi unsuları 

  Dündar, Peyruze (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019)
  Kültür, bir milletin zamanla meydana getirdiği maddi ve manevi kısacası her türlü değerin toplamıdır. Kültür, bir milletin geçmişini yansıtan en önemli unsurdur. Kültür, milletlerin ortak değerlerini etkileyen en önemli ...
 • Mizah Teorileri Bağlamında Bektaşî Fıkraları 

  Kanat, Nigar Dilşat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmanın konusu çerçevesinde, üstünlük, uyumsuzluk, rahatlama ve kavrama olarak sınıflandırılan dört ana mizah teorisi ışığında Bektaşî fıkralarını inceledik. Fıkraları uygun teorilere göre değerlendirip yorumlamak ...
 • Tarık Buğra'nın Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri 

  Güzel, Gülşah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada Tarık Buğra'nın hikâyeleri anlatım teknikleri açısından ele alınmıştır. Çalışma toplam iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde yazarın hayatı, hikâyeciliği ve eserleri ele alınmıştır. Yazarın yetiştiği çevre, ...

View more