Now showing items 1-1 of 1

    • Çağdaş Sanat Yapıtlarında Kültürel Kimlik 

      Ersen, Nuran Leyla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-06)
      Bu çalışmada kültürel kimlik kavramından yola çıkılarak, küreselleşmeyle bağlantılı gelişen yerel-evrensel bireşim ve çelişkisinin kimlik ve kültürel kimlik kavramına yansıyışlarının Türkiye'de ağırlıklı olarak 1990'lardan ...