Now showing items 1-1 of 1

    • İstanbul Filarmoni Derneği'nin çoksesli müziğimize katkıları 

      Bilget, Halil Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-02)
      Çalışmamızın konusu İstanbul Filarmoni Derneği'nin kuruluşundan bugüne kadar olan sürecin bütün olarak ele alınmasıdır. Bu süreç içerisinde İstanbul Filarmoni Derneği'nin ülkemizin çok sesli müzik hayatındaki yeri ve önemi ...