Show simple item record

The Role of The Director i̇n Turkish Tv Broadcasting Since 1990's Till Today

dc.contributor.advisorOrmanlı, Okan
dc.contributor.authorİbrahimov, Tural
dc.date.accessioned2016-02-04T08:51:03Z
dc.date.available2016-02-04T08:51:03Z
dc.date.issued2015-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/833
dc.description.abstractİnsanlık tarihi içerisinde televizyon, sadece görüntü aktaran bir kutu olarak düşünülmemelidir. Televizyon, medeniyetimizin en yaygın yayın aracıdır ve aynı zamanda toplumumuz için bir ayna niteliği taşımaktadır. Televizyon yayınlarına bakarak o yayına sahip olan ülkenin değerleri, kültürü, gelenekleri hakkında fikir sahibi olunabilir. Yayınlara görüntü verilmesi haberleşmede yeni bir çağın başlamasına neden oldu. Sözlü metinlere görsellik de eşlik ettiği için inandırıcılık arttı, televizyon yöneticileri televizyonun bu özelliğini kullanarak istediği görüntüyü ve istediği düşünceyi oluşturabilme yeteneğine sahip hale geldi. Günümüzde etkileri net bir şekilde görünen küreselleşme içerisinde televizyonun ve yönetmenlerin etkisi yadsınamaz. Kanal yönetimi ve kanalların uyması gereken kurallar dışında, yayınlarda yönetmen en önemli yere sahiptir. Türk televizyonculuğunda yönetmen bir televizyon ya da izleti yapımını, görsel, işitsel ve estetik bir bütün olarak var eder. Yönetmen, bir yapımın zihnidir. Televizyonun insanlar üzerinde bıraktığı etkiye dayanarak televizyon yayınlarının muazzam bir güce sahip olduğu söylenebilir. Bu nedenle yönetmenlerin topluma karşı azımsanmayacak şekilde bir sorumluluğa sahip olduğu sonucu da ortaya çıkar. Çalışma, Türk televizyonculuğunda yönetmenlerin 1990'lı yıllardan günümüze dek bu sorumluluğunu ve misyonlarını ortaya koyarak tartışmıştır. Anahtar Sözcükler: Türk Televizyonculuğu, Yönetmen, Yönetmenin Rolü, Dünya Televizyonculuğu
dc.description.abstractIn human history, television shouldn't be thought as mere video transmitting box. Television is the most common broadcasting appliance and also it carries the ability to be a mirror for our society. By looking at a nation's video broadcasting, we can learn that nation's merits, culture, traditions. Visualising the broadcasts are started a new era in communication. Oral texts got stronger and convincing by the help of visualised material. Managers of broadcasting companies have the ability to create the thought and vision as they desired by the help of television. It's impossible to ignore that the clearly-visible influences of television and directors in globalisation. Including channel management and the rules which channels should obey, directors have the most importance in broadcasting. In Turkish TV broadcasting, the director makes a television production or a visualised work as a visual, auditory and aesthetic whole. Director is the mastermind of a production. It is possible to say that the TV broadcasts has a tremendous power by looking its influence on people. Because of that reason, directors have a big responsibility to community as result. In this thesis, that responsibility and mission of directors in Turkish TV broadcasting in 1990's between today explained and discussed. Key Words: Turkish Tv Broadcasting, Director, Role of the Director, Tv Broadcasting of the World
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim ve Tasarım Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalıtr_TR
dc.title1990'lardan Günümüze Türk Televizyonculuğunda Yönetmenin Rolütr_TR
dc.titleThe Role of The Director i̇n Turkish Tv Broadcasting Since 1990's Till Today
dc.typeThesis
dcterms.abstractİnsanlık tarihi içerisinde televizyon, sadece görüntü aktaran bir kutu olarak düşünülmemelidir. Televizyon, medeniyetimizin en yaygın yayın aracıdır ve aynı zamanda toplumumuz için bir ayna niteliği taşımaktadır. Televizyon yayınlarına bakarak o yayına sahip olan ülkenin değerleri, kültürü, gelenekleri hakkında fikir sahibi olunabilir. Yayınlara görüntü verilmesi haberleşmede yeni bir çağın başlamasına neden oldu. Sözlü metinlere görsellik de eşlik ettiği için inandırıcılık arttı, televizyon yöneticileri televizyonun bu özelliğini kullanarak istediği görüntüyü ve istediği düşünceyi oluşturabilme yeteneğine sahip hale geldi. Günümüzde etkileri net bir şekilde görünen küreselleşme içerisinde televizyonun ve yönetmenlerin etkisi yadsınamaz. Kanal yönetimi ve kanalların uyması gereken kurallar dışında, yayınlarda yönetmen en önemli yere sahiptir. Türk televizyonculuğunda yönetmen bir televizyon ya da izleti yapımını, görsel, işitsel ve estetik bir bütün olarak var eder. Yönetmen, bir yapımın zihnidir. Televizyonun insanlar üzerinde bıraktığı etkiye dayanarak televizyon yayınlarının muazzam bir güce sahip olduğu söylenebilir. Bu nedenle yönetmenlerin topluma karşı azımsanmayacak şekilde bir sorumluluğa sahip olduğu sonucu da ortaya çıkar. Çalışma, Türk televizyonculuğunda yönetmenlerin 1990'lı yıllardan günümüze dek bu sorumluluğunu ve misyonlarını ortaya koyarak tartışmıştır. Anahtar Sözcükler: Türk Televizyonculuğu, Yönetmen, Yönetmenin Rolü, Dünya Televizyonculuğu
dcterms.abstractIn human history, television shouldn't be thought as mere video transmitting box. Television is the most common broadcasting appliance and also it carries the ability to be a mirror for our society. By looking at a nation's video broadcasting, we can learn that nation's merits, culture, traditions. Visualising the broadcasts are started a new era in communication. Oral texts got stronger and convincing by the help of visualised material. Managers of broadcasting companies have the ability to create the thought and vision as they desired by the help of television. It's impossible to ignore that the clearly-visible influences of television and directors in globalisation. Including channel management and the rules which channels should obey, directors have the most importance in broadcasting. In Turkish TV broadcasting, the director makes a television production or a visualised work as a visual, auditory and aesthetic whole. Director is the mastermind of a production. It is possible to say that the TV broadcasts has a tremendous power by looking its influence on people. Because of that reason, directors have a big responsibility to community as result. In this thesis, that responsibility and mission of directors in Turkish TV broadcasting in 1990's between today explained and discussed. Key Words: Turkish Tv Broadcasting, Director, Role of the Director, Tv Broadcasting of the World
dcterms.subjectTelevizyon
dcterms.subjectTelevision
dcterms.subjectTelevizyon Yayıncılığı
dcterms.subjectTelevision Broadcasting
dcterms.subjectTelevizyon Yayınları
dcterms.subjectTelevision Broadcasts
dcterms.subjectYönetmen
dcterms.subjectDirector


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record