Recent Submissions

 • Şahseven Türkçesi 

  Çam, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
  Türk dilinin araştırma alanlarından biri de lehçe çalışmalarıdır. Bu çalışmanın konusu İran'ın Erdebil ve Zencan eyaletlerinde yaşayan Şahseven Türkleri ve Şahseven Türklerinin konuştukları Türkçedir. Çalışma "Giriş, Ses ...
 • Türk edebiyatındaki hâtıralarda edebî meseleler 1860-1918 

  Ay, Ferudun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada 1860-1918 yılları arasında kaleme alınmış olan edebî hâtırat türündeki eserler esas alınmıştır. Tezin amacı, edebî meselelerin söz konusu aralıkta yazılan hâtırat türü eserlerde nasıl ele alındığının tespiti ...
 • Kerküklü Seyyid Şükrî Dîvânı (Notlandırılmış metin-inceleme) 

  Yalçınkaya, Yağız (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
  "Kerküklü Seyyid Şükrî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme)" başlıklı tez çalışmamız 19. yüzyılda Kerkük'te yaşamış olan Seyyid Şükrî ve divanı üzerinedir. Çalışma giriş kısmı, üç ana bölüm ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. ...
 • Beyânî - Şecere-i Harezmşâhî [1b-102a] (Dil İncelemesi-Metin-Dizin-Tıpkıbasım) 

  Yeni, Emre Berkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
  Bu tez çalışmasında Hive Hanlığı'nın son döneminde yazılmış olan Muhammed Yusuf Beyânî'nin Şecere-i Harezmşâhî eserinin 1B-102A varakları arasındaki kısım incelenmişir. Çalışma Dil İncelemesi, Metin, Dizin ve Tıpkıbasım ...
 • Serâyî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme) 

  Kolunsağ, İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016)
  Doktora tezi olarak hazırlanan "Serâyî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme)" başlıklı bu çalışma, giriş ve üç bölümden meydana gelmiştir. Giriş bölümünde şairin yaşadığı dönem olan 15. yüzyılın (II. Bayezid Dönemi) Anadolu ...