Show simple item record

dc.contributor.authorKaraalioğlu, Sevim
dc.date.accessioned2016-04-19T10:30:44Z
dc.date.available2016-04-19T10:30:44Z
dc.date.issued2015-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/990
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7456/10504100/008
dc.description.abstractAraştırmanın konusu üniversite yerleşke alanlarında yer alan bilgilendirme tasarımı ürünlerini kapsamaktadır. Bu araştırmada amaç, kullanıcıların üniversite yerleşkelerinde gitmek istedikleri yere kolaylıkla gidebilmelerini sağlayan bilgilendirme tasarımı ürünlerinin grafik tasarım öğeleri ve iletişim açısından incelenmesidir. Ayrıca bu alanda karşılaşılan sorunların giderilmesine katkı sağlayacaktır. Araştırmanın modeli betimlemeyi amaçlayan tarama modelidir. Verilerin toplanması için kullanıcılara araştırmacı tarafından hazırlanan 21 soruluk bir anket uygulanmıştır. Çalışma grubunu Ankara’da bulunan Atılım Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Gölbaşı Yerleşkesi ve Hacettepe Beytepe Yerleşkesi oluşturmaktadır. Bir üniversitede öğretim elemanı, öğrenci, idari personel ve ziyaretçilere 30’ar kişi olmak üzere 120 kişiye ulaşılmıştır. Anket üniversitelerde toplamda 480 kişiye uygulanmıştır. Sonuçların analizi için SPSS programında verilerin yüzde ve frekansları alınmış ve konu hakkında yorum yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda üniversite yerleşke içerisinde var olan eksiklikler saptanmıştır ve nasıl olması gerektiği hakkında önerilerde bulunulmuştur. Yerleşke içerisinde yer alan bilgilendirme tasarımı ürünleri kurumsal kimlik açısından uyumlu olması gerekir. Ayrıca üniversite yerleşke alanlarında bir yerleşke haritasının olması gereklidir. Genel olarak üniversite yerleşkelerinde yer alan yönlendirme tabelalarının yetersiz olduğu saptanmıştır. Kullanıcı görüşleri arasında anlamlı farklılık vakıf üniversiteler (Atılım-Bilkent) lehinedir.tr_TR
dc.description.abstractThe study subject involves directional tools and aids found throughout university campuses. The objective of this study is to analyze the directional tools and aids via graphics and written communication, enable users to find their way easily around campus. This study will also contribute to overcoming problems encountered in this field. The model of the study is the scanning model which focuses on description. A survey of 21 questions prepared by the researcher was given to participants, and data was subsequently collected. The participants forming the study group were selected from the following four universities located in Ankara: Atılım University, Bilkent University, Gazi University’s Gölbaşı Campus and Hacettepe University’s Beytepe campus. 120 participants were selected from each university; participants were further divided into the following 4 categories: lecturers, students, administrative staff, or visitors. 30 participants were selected from each category for each university. Data from the surveys were calculated as percentages and frequencies determined using SPSS analysis software, and results of the analysis were discussed. As a result of this study, deficiencies in the campus have been identified and recommendations on improvement have been made. The directional tools and aids used within the campus should be compatible with the corporate identity. Furthermore, universities are required to have campus maps located throughout campus. In general, It has been determined that guiding signs found throughout university campuses are insufficient. Significant differences between user opinions in favor of private universities (Atılım-Bilkent).
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherThe Turkish Online Journal of Design Art and Communicationtr_TR
dc.subjectGrafik Tasarımtr_TR
dc.subjectBilgilendirme Tasarımıtr_TR
dc.subjectYerleşke Kimliğitr_TR
dc.subjectGraphic Designtr_TR
dc.subjectInformation Designtr_TR
dc.subjectCorporate Identitytr_TR
dc.titleGörsel Kültürde Bilgilendirme Tasarımı Ürünleri: Üniversite Kampüsleritr_TR
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record