Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerinin Öğretmenlerin İş Performansına Etkileri

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Abstract
Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin okul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarını öğretmen performansına göre incelemektir. Çalışmada, araştırmanın değişkenleri olan iletişim becerileri ve iş performansı, demografik ve mesleki çeşitlilik değişkenleri bakımından ele alınması amaçlanmıştır. Öğretmenler tarafından algılanan iletişim becerilerinin hangi iş performansı yönünden en etkili ve gerekli olduğunu belirlemek çalışmanın diğer bir amacı olmuştur. Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış, okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmenlerin iş performansına etkisi ilişkisel tarama modeline göre kapsamlı olarak incelenmiştir. Araştırma evreni, İstanbul ili Bakırköy ilçesinde yer alan devlet ve özel liselerde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada, toplamda 381 öğretmene ulaşılmaya çalışılmıştır, ancak 372 kişiden ankete katılım açısından geri dönüş alınabilmiştir. Araştırmada öğretmen iş performansı ölçeği, yöneticilerin iletişim becerilerini ölçmek için İletişim Becerileri Ölçeği ile Öğretmen İş Performansı ölçekleri öğretmenlere çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Araştırmada iletişim becerisi ve iş performansı bakımından demografik ve mesleki özelliklere ilişkin fark analizleri ile iletişim becerisi ve iş performansı arasındaki ilişkilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Yine araştırmada elde edilen bulgulara göre iletişim becerileri ve iş performansı değişkenleri arasındaki istatistiksel ilişkilerin belirlenmesine yönelik olarak yapılan korelasyon analizi sonuçları, yöneticilerin iletişim becerisi ile öğretmenlerin iş performansı arasında, orta düzeyde pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu göstermiştir. İletişim becerisi ile en yüksek düzeyde bağlamsal performans, en düşük düzeyde görev performansı ilişki göstermiştir.
Description
▪ Yüksek lisans tezi.
Keywords
İletişim, Okul, Okul Yönetimi, Öğretmen, Performans
Citation