Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 2976 Numaralı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve MESTAP'a Göre Tasnifi

Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Abstract
Mecmualar oluşturulduğu devrin şiir zevki hakkında bilgi vermesi, bilinen şairlerin hiç duyulmayan şiirlerini ortaya çıkarması, bazen de bilinmeyen şairlerin keşfedilmesi ve şairlerin divanlarında geçen şiirlerinin farklı şekillerini ortaya koyması açısından önemlidir. Bunun yanında mecmualar sayesinde bilinmeyen nazım şekilleri, kafiye tipleri, aruz kalıpları ve farklı bend yapılarını da tespit etmek mümkündür. Çalışmamıza Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 2976 Numaralı Şiir Mecmuası konu olmuştur. Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde mecmuanın önemine dair bilgiler verdik. Birinci bölümde çalışmamıza konu olan mecmuanın nüsha tavsifi, muhteva özellikleri, şair ve şiir bilgisi üzerinde durduk. İkinci bölümde mecmua metnini transkripsiyon alfabesiyle Latin harflerine aktardıktan sonra mecmuanın MESTAP'a göre tasnifini tablolar halinde verdik. Çalışmamızı sonuç, kaynakça ve tıpkıbasım bölümüyle sonlandırdık. Klasik Türk edebiyatının zengin kaynakları arasında olan mecmualardan birini ele aldığımız çalışmamızla literatüre katkı sağlamayı amaçladık.
Description
▪ Yüksek lisans tezi.
Keywords
Mecmua, Klasik Türk Edebiyatı, Süleymaniye Kütüphanesi 2976 Numaralı Şiir Mecmuası, MESTAP
Citation