Pandemi Sürecinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş-Aile Yaşam Dengesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Abstract
Bu araştırmanın amacı, Covid-19 Pandemisi boyunca eğitim vermeye devam eden okul öncesi öğretmenlerinin iş-aile yaşam dengesini ayrıntılı olarak araştırmaktır. Çalışma nitel bir araştırma olup, deseni nitel araştırmalarda kullanılan durum çalışmasıdır. Bu çalışmada veriler nitel veri toplama aracı olan görüşme tekniği kullanılarak bilgi toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında, İstanbul ilindeki uzaktan eğitim deneyimi olan 30 okul öncesi öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlere yönelik iki ayrı form altında sorular sorulmuştur. İlk bölümde araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlayan öğretmenlere ait demografik bilgilere yönelik sorular hazırlanmıştır. İkinci bölümde ise araştırmanın amacına yönelik yarı yapılandırılmış görüşme soruları bulunmaktadır. Bu verilerden yararlanarak kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda bireylerin iş-aile ve yaşam dengesini sağlayamamalarının hazır bulunuşluk düzeyleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Evde işe ilişkin çalışma sürdürmek ve aile rollerinin benimsenmesi, iş-aile yaşam dengesinin sağlanmasında etkin rol oynadığı tespit edilmiştir. Pandemi sürecinden evden çalışmak herkes için zorlu ve yorucu olmuştur. İlk defa karşılaşılan bir hastalık olması sebebiyle de insanlar hem sağlığı hakkında endişelenmiş hem de evden çalışmaya devam etmek için çaba göstermiştir. Süreç ilerledikçe var olan duruma alışılmış olsa da okul öncesi öğretmenleri için zorlayıcı bir süreç olduğu araştırmada açıkça ortaya sunulmuştur.
Description
▪ Yüksek lisans tezi.
Keywords
İş Aile Yaşam Dengesi, Pandemi, Okul Öncesi Öğretmeni
Citation