Türkiye Mimarlık Ortamında Kadın Mimarların Yarışmalar Üzerinden İncelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Abstract
Dünyada ve Türkiye'de mimarlık öğrencilerinde ve mimarlarda kadınların oranı giderek artmaktadır. Ancak, bu artış mimarlık meslek pratiğine yansımamaktadır. Geçmişte yapılan çalışmalar, bu durumun oluşmasında, toplumda kadının sosyal ve kültürel kimliğinin, inşaat sektöründeki çalışma koşullarının, iş güvencesinin, rekabetin, toplumun kadına yüklediği sorumlulukların etkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada konu, mimarlık meslek pratiğinin önemli bir kısmını oluşturan mimari proje yarışmaları kapsamında ele alınmış ve günümüzde sayıları oldukça artmış olan kadın mimarların görünürlüğünün yarışmalarda az olmasının sebepleri irdelenmiştir. Özetle, 1923 yılından itibaren tarihin belli kırılma noktaları referans alınarak, Mimarlar Odası'na kayıt yaptıran kadın/erkek mimar sayıları ile yarışmalara katılmış kadın/erkek mimar sayıları karşılaştırılmış ve tanınmış Türk kadın mimarların proje müellifi olarak katıldıkları yarışmaların meslekteki varoluşlarına etkisi, profesyonel hayatta ve yarışmalarda kadın mimar olma durumu ve yarışma serüveni boyunca karşılaştıkları zorluklar ile verdikleri kararlar hakkında görüşmeler yapılarak konu nitel ve nicel olarak sorgulanmıştır.
Description
▪ Yüksek lisans tezi.
Keywords
Kadın Mimarlar
Citation