Kule Vinçlerde Ortaya Çıkan Problemler ve Çözümleri

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Abstract
İnşaat sektörü gelişmekte ve hızlıca büyümekte olan bir sektördür. Bu sektörde rekabet gittikçe artmaktadır. Artan bu rekabet koşulları ve proje süreleri, işin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu yüzden inşaat alanında kule vinçlere olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Kule vinçlerin artması da iş sağlığı ve güvenliği risklerine daha fazla maruz kalınmasını sağlamıştır. Bu amaçla çalışmada kule vinçlerin inşaat sektöründe kullanım alanları açıklanmıştır. Kule vinçlerin kurulumunda ve sökülme aşamalarındaki tehlikeler tespit edilmeye çalışılmıştır. 12 kişilik bir mülakat çalışması yapılmıştır ve etiket analizi yöntemi ile detaylandırılmıştır. Analiz sonucunda kule vinç operatörlerinin bilgi seviyeleri ölçülmüş ve kule vinçlerde yaşanan sorunların görülme sıklığı fazla olanlar tespit edilmiştir. Bu analizden alınan bilgiler ışığında da sonuç ve öneriler kısımları desteklenmiştir. Sonuç olarak kule vinçler ile yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek tehlikeleri belirlemek ve bu tehlikeleri en aza indirmek için uygulanabilecek öneriler sunulmuştur.
Description
▪ Yüksek lisans tezi.
Keywords
Kule Vinçler
Citation