Omni Kanallı Perakendeciliğin Perakendeci Marka Değerine Etkisi: Migros Örneği

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Abstract
Tüketici davranışlarını gözeterek satış stratejilerine ait argümanları değerlendiren ve uygulayan perakendeci işletmelerin, rekabetçi piyasa koşullarında daha başarılı oldukları bilinmektedir. Günümüzde, özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte, alışveriş alışkanlıklarında değişimler görülen tüketicilerin fiziksel alışveriş alışkanlıkları yanında online alışverişin avantajlarını da değerlendirmek istedikleri görülmektedir. Bu bağlamda, çok kanallı satış stratejilerini benimsemiş olan perakendecilerin omni kanal stratejisini uygulamalarının farklılıklar yaratacağı anlaşılmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında, omni kanal stratejisi kullanan perakendecilerden Migros ele alınmıştır. Bu perakendeciden alışveriş yapmakta olan tüketicilerin, omni kanal algılarını ölçmek ve perakendeci arasında nasıl bir etkileşim ortaya koyduğunu belirlemek amacıyla farklı cinsiyet, yaş ve eğitim düzeylerine sahip 317 tüketiciden anket yoluyla veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgu ve sonuçların, omni kanal perakendecilik konusunda çalışacak olan araştırmacılar ve perakendecilere ışık tutacağı düşünülmektedir.
Description
▪ Yüksek lisans tezi.
Keywords
Omni Kanal Stratejisi, Müşteri Değeri, Tatmin, Güven, Perakendeci Marka Değeri
Citation