Ayla Kutlu'nun Romanlarında Kadın

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Abstract
Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Ayla Kutlu'nun eserleri ataerkil sistemin birçok yönünü aydınlatmasıyla, eril denetimi gözler önüne sermesiyle önem arz etmektedir. Başta doğduğu çevre olmak üzere, diğer coğrafyalardaki ataerkil yapıları romanlarında yansıtmış, kadına bakış açısını tüm yönleriyle ele almıştır. Ayla Kutlu romanlarında kadınların sosyo-ekonomik, siyasal ve birçok yönden mağduriyetlerini, bir kadın yazar olarak hiç çekinmeden kadınların eril zihniyetlerden kaynaklı eşitsizliklerini adeta kadınların feryadı olarak romanlarına yansıtmıştır. Ayla Kutlu'nun romanlarından yola çıkarak edebi kişiliğini, sanat anlayışını, cinsiyet eşitsizliğine maruz kalmış, eğitimden mahrum edilmiş, ötekileştirilmiş kadınlar çalışmanın kapsamına girmektedir. Bu çalışmada Ayla Kutlu'nun hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, kadın olgusu üzerinden toplumsal yapı özellikleri içinde kadının konumuna bakılmış, ardından Ayla Kutlu'nun romanlarının özeti verilmiştir. Yapılan roman özetlerinden sonra romanlardaki kadınların kimliklerinin daha iyi incelenmesi için alt başlıklar açılmış ve genel bir şekilde bilgiler sunulmuştur. Ve bunların üzerine sonuç bölümünde yorumlamalar yapılmıştır. Bu çalışmamda ortaya koyduğum Ayla Kutlu'nun romanlarındaki kadın olgusu ile yapılacak başka araştırmalara kaynaklık etmesi temenni edilmektedir.
Description
▪ Yüksek lisans tezi.
Keywords
Ayla Kutlu, Kadın, Ataerkil Toplum, Zilan Bilgin Haziran 2022
Citation