Türkiye'de Özel Sanat Galerileri ve Yönetim Teknikleri Evin Sanat Galerisi Örneği

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Abstract
Sanat galerileri, sanatçıların yapıtlarını izleyici ve sanat koleksiyonerleriyle ile buluşturan mekânlardır. Özel sanat galerileri kâr amacı güden işletmelerdir. Sanat eserlerine değer biçilmesinde ve sanat piyasasının oluşumunda önemli rol sahibidir. Türkiye'de yirmi yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren sanat piyasasına yön veren özel sanat galerisi örnekleri barındıran bu çalışmada galerilerin yönetim biçimlerini ve ticari yanlarını incelemek hedeflenmiştir. Ticari sanat galerilerinin Türkiye sanat tarihinde gelişimi incelenmektedir. Sanat yapıtlarıyla alıcıları arasında köprü görevi üstlenen galerilerin çalışma modellerindeki benzerlikleri ve farklılıkları amaçlamaktadır. Sanat galerilerinin, yapıtları alıcılarına sunduklarında yöneldikleri pazarlama stratejileri incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye'de uzun süredir faaliyet gösteren sanat galerilerinin sürdürebilirliklerini nasıl koruduklarının saptanması hedeflenmiştir. Günümüze gelinen noktada galeri yönetimindeki kişilerin ve yönetimsel tekniklerin durumu analiz edilmektedir. Sanat galerilerinin, sanatçı, sanat izleyicisi ve koleksiyoner ile olan ilişkilerinin yönetimi ve aynı zamanda da sanat tarihine olan katkıları ele alınmaktadır. Örnek olarak ise 1996 yılında İstanbul'da kurulan Evin Sanat Galerisi'nin hikayesi, açtığı sergiler, galeri politikası detaylı olarak kurumun arşivinden belgelerle birlikte tezde sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Sanat galerileri, yöneticiler, özel sanat galerileri, sanat piyasası
Description
▪ Yüksek lisans tezi.
Keywords
Sanat Galerileri, Yöneticiler, Özel Sanat Galerileri, Sanat Piyasası
Citation