Modernist Sürecin Bauhaus Okuluna Etkileri ve Eichler Evleri Örneklemesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Abstract
Bu çalışmanın amacı temelde II. Dünya Savaşının ardından değişen dünya düzeni ve tasarım anlayışının getirmiş olduğu zorluklar sonrasında ortaya çıkan Modern Mimarlık kavramını etkilendiği eğitim düzeni beraberinde incelemek ve sonrasında Amerika da ortaya çıkan ve büyük ses getiren modern mimari, konut kavramı olan, Joseph Eichler tarafından Kaliforniya'da inşa edilen "Eichler Evleri" bağlamında incelemektir. Bauhaus un bir getirisi olarak ortaya çıkan ve tüm dünya yı etkisi altına alan yaşamdan, alışkanlıklara, sanattan, sosyolojiye büyük ses uyandıran modernizm özellikle mimaride birçok temel değişikliğin ana kaynağı olma rolünü üstelenmiştir. Malzeme ve teknolojide ki gelişmeler insanların yaşam alanların iç mekan ve dış mekan bütününde şekillenmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra modernizm' in getirisi olarak Bauhaus eğitimden, sanata hem tasarım anlayışının şekillenmesine hem de yetiştirdiği mimarlar ile dünya üzerinde yeniden şekillenmeye zemin hazırlamıştır. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde tezin amacı, kapsamı ve yöntemi tanımlanmıştır. Üzerinde çalışması planlanan örnek yapılar literatür taraması sonucunda seçilmiştir. Tezin ikinci bölümünde modernizm kavramı incelenmiştir. Bu bölümde kavram sadece kelime karşılığı olarak değil, mimarlık mesleği açısından ortaya çıkış, gelişim süreci değerlendirilmiş, dünya ve Türkiye literatüründe örnekleri de konu anlatımına dahil edilmiştir. Tezin üçüncü bölümünde Bauhaus kavramı incelenmiştir. Bauhaus kavramı eğitim ve dönemde yetiştirilen mimarlar, tasarladıkları yapılar ve bauhaus okulunda verilen eğitimler, atölye çalışmaları modernizm kavramı ile pekiştirilerek anlatım desteklenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde konu Amerika örnekleri ile de tez' in son bölümünde anlatılmak istenen yapı örneği olarak seçilen Eichler evlerinin tasarım anlayışını ortaya koyan mimari tasarım süreçleri ile desteklenmiştir. Tezin dördüncü bölümünde ilk olarak Amerika da ki kent ve yerleşim anlayışından konunun anlatımına başlanılmıştır. Çünkü modernizm in etkileri bu dönemde sadece kentleşme özelinde veya binaların kabuk yapılarında değil, bütün olarak iç mekan ve dış mekan kurgusu ile değerlendirilmiştir. Bauhaus eğitimini ve modernizm Amerika da yerleşim ile ilgili ilk örneklerin verildiği bölgedir. Joseph Eichler tarafından Kaliforniya'da inşa edilen "Eichler Evleri" modern yapı anlayışının en güzel örneklerindendir. Tamamı ile modernizm' in etkilerini taşıyan bu yapı anlayışları farklı metrekarelerde tasarlanmış ve kendisinden sonra inşa edilen bir çok yapının ilham kaynağı olmuştur. Sonuç ve öneri bölümünde ise gerçekleştirilen çalışma ile ilgili değerlendirme yapılmıştır.
Description
▪ Yüksek lisans tezi.
Keywords
Citation