Statistics for Istanbul Kultur University DSpace

Total visits

views
Etkili iletişim sürecinde kişilerarası iletişim becerileri ve yaratıcı drama uygulama örneği 36
Türkiye' de elektronik ticaret ve işletmelere, tüketicilere sağladığı avantajlar, dezavantajlar 33
Karşılaştırmalı Uluslararası Ticaret Teorileri 29
Feature Selections for the Classification of Webpages to Detect Phishing Attacks: A Survey 29
Monofonik Türk Makam Müziğinde İşitsel Melodi Kestirimi 29
Linner İntegral Denklemler İçin Bazı Çözüm Yöntemleri 26
Sosyal medyada sanal kimlikler; Sosyal medya fenomenlerinin benlik sunumları üzerine bir araştırma 25
Hastane Yeri Seçiminde Küresel Bulanık TOPSIS Yöntemi 24
Üniversite öğrencilerinin Instagram kullanımı ile beden algısı ve sosyal onay ihtiyacı arasındaki ilişkinin incelenmesi 23